Skip til primært indhold

Almen praksis

Indvandrermedicinsk Klinik's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Indvandrermedicinsk Klinik
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 10, indgang 112, stuen
5000 Odense C

65 41 32 51

4202363

5790002006159

Professor, overlæge Morten Sodemann
E-mail: morten.sodemann@rsyd.dk 

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Målgruppe:
Patienter med anden etnisk baggrund med komplicerede helbredsproblemer, hvor problemstillingen er kompleks og sammensat. Typisk har patienterne mange somatiske og psykiske symptomer og er tidligere forsøgt udredt og behandlet hos mange speciallæger og sygehusafdelinger.
Vi rådgiver dog meget gerne om patienter fra resten af regionen, som vi også kan se kortvarigt i klinikken. 

Formål og indhold:
Vi gennemgår patienternes somatiske, psykiske og sociale problemer. Vi iværksætter og koordinerer udredning og behandling, hvor det er relevant, og hvor det er en fordel, at dette foregår i sygehusregi frem for i almen praksis.
Formålet er at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre. Samtidig er formålet at sørge for, at udrednings- og behandlingsforløbet foregår hensigtsmæssigt for at undgå unødig belastning af involverede sygehusafdelinger og speciallæger. Endvidere er formålet at lære patienterne at bruge sundhedsvæsenet hensigtsmæssigt fremover.

 

Henvisningsprocedure:
Patienter kan henvises fra alment praktiserende læge og andre læger, herunder sociallæger, og fra sygehusafdelinger. Det foretrækkes, at henvisningen sendes fra alment praktiserende læge, da udredning og behandling på Indvandrermedicinsk Klinik foregår i samarbejde med egen læge.
Henvisningen bør begrundes og ikke blot have form af en kopi af egne journalnotater eller af andres epikriser. Henvisningen skal så vidt muligt indeholde alle følgende oplysninger:

På hvilken måde denne patients problemstilling er kompleks og sammensat
Resumé af tidligere udredning
Pågående udredning og aktuelle henvisninger
Aktuel medicin
Sociale forhold, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet
Oprindelsesland
Modersmål, og hvorvidt der er behov for eller ønske om tolk
Telefonnumre, både fastnet- og mobilnummer, og også gerne på pårørende
Egen læges ”bagomnummer”
Kopi af alle epikriser, inkl. fra privatpraktiserende speciallæger, samt for eksempel beskrivelser af billeddiagnostik bedes tilsendt sammen med henvisningen. (Dog ikke epikriser fra Odense Universitetshospital)
Patienter, der visiteres til Indvandrermedicinsk Klinik, vil modtage et indkaldelsesbrev 2-4 uger før første samtale. 

 

Varighed og forløb:
Et typisk forløb indebærer en indledende samtale med læge og sygeplejerske inkl. blodprøvescreening, efterfulgt af flere læge- og/eller sygeplejesamtaler. Ved behov, kan der også indgå samtaler hos socialrådgiver. Det typiske forløb afsluttes efter 6 måneder med en lægesamtale. Afhængig af problemstillingen kan forløbene være kortere eller længere. Hjemmebesøg kan forekomme.
Kopi af journalnotater sendes til egen læge efter hver samtale.

Andet:
Patienter kan konfereres ved henvendelse til en af klinikkens læger. Dette gælder også patienter, som ikke er henvist til Indvandrermedicinsk Klinik.

Indvandrermedicinsk Klinik ser kun ambulante patienter.

Sektionsledelse:

Ledende overlæge Chalotte Willemann Stecher
Mail: chalotte.willemann.stecher@rsyd.dk

APPFWU02V