Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling G's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUH på hovednummeret 66 11 33 33 og herfra blive stillet direkte om til en specialist / speciallæge på Geriatrisk Afdeling G. 

Geriatrisk Afdeling G
Kløvervænget 10, 8. sal, indgang 112
5000 Odense C

Telefonnumre

Hovednummer til Odense Universitetshospital: telefon 66 11 33 33, lokalnummer 14620 (Geriatrisk Afdeling G).
Direkte telefonnummer til Geriatrisk Afdeling G:

 • Geriatrisk sekretariat: telefon 65 41 46 20.
 • Geriatrisk Sengeafsnit G1: telefon 65 41 46 11
 • Geriatrisk Sengeafsnit G2: telefon 65 41 46 12
 • Geriatrisk Ambulatorium: telefon 65 41 46 15
  Telefontid i ambulatoriet: kl. 8.00 - 15.00 alle dage.
 • G-bagvagt: telefon 23 31 76 15

E-mail

Sikker digital post for offentlige myndigheder.
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus, bliver automatisk sendt som sikre e-mails. 
Som offentlig myndighed, kan du derfor sende personfølsomme oplysning til os på: ode.g@rsyd.dk 

 

Geriatrisk Afdeling G, OUH, Odense: 4202330.

Geriatrisk Afdeling G, OUH, Odense: 5790000184682. 

 • Kristian Bergholt Buhl, cheflæge, mobil 29 11 64 26, e-mail Kristian.Bergholt.Buhl@rsyd.dk 
 • Jesper Ryg, professor, ph.d., overlæge, mobil 60 15 26 10, e-mail jesper.ryg@rsyd.dk  
 • Karen Andersen-Ranberg, professor, ph.d., overlæge, forskningsleder Geriatrisk Forskningsenhed, telefon 65 41 46 26 eller mobil 29 66 06 53, e-mail karen.andersen-ranberg@rsyd.dk 
 • Katja Thomsen, overlæge, ph.d., funktionsleder Geriatrisk ambulatorium og Faldklinikken, mobil 24 52 16 96, e-mail katja.thomsen@rsyd.dk 
 • Søren Kasch, uddannelsesansvarlig overlæge,  ledende overlæge G-sengeafsnit, mobil 30 56 57 67, e-mail soeren.kasch@rsyd.dk  
 • Rasa Bliucukiene, overlæge, mobil 25 73 78 23, e-mail rasa.bliucukiene@rsyd.dk 
 • Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, ph.d., mobil 23 44 49 99 , e-mail jens-ulrik.rosholm@rsyd.dk 
 • Azra Osmanagic Simonsen, afdelingslæge, afsnitsleder FAM, mobil 20 59 60 22, e-mail azra.osmanagic@rsyd.dk  
 • Sgine Høi Rasmussen, afdelingslæge, mobil 40 24 08 85, e-mail Signe.Hoei.Rasmussen@rsyd.dk

Jette Wensien, mobil 29 24 93 94, jette.wensien@rsyd.dk 

Vi er p.t. ikke tilknyttet en praksiskonsulent. 

Den geriatriske patient kan ikke afgrænses på enkeltdiagnoser, men er en ældre patient med flere samtidige sygdomme, aldersforandringer og påvirket funktionsevne. Geriatri er ikke specifikt defineret ved alder, men størstedelen af de geriatriske patienter er over 70 år.

På grund af multimorbiditet og aldersforandringer kan symptomer på sygdomme hos den ældre patient være diskrete. Ofte vil ændringer i funktionsniveauet, enten fysisk og/eller kognitivt være første tegn på mulig bagvedliggende sygdom. Det er karakteristisk for den geriatriske patient, at sygdom i et organsystem ofte medfører svigt og dekompensering i andre organsystemer. Nyopstået svækkelse af fysiske og/eller kognitive funktioner skal medføre undersøgelse for bagvedliggende reversible tilstande.

Et væsentligt problemfelt hos den geriatriske patient er den "evidensbaserede polyfarmaci". Den stigende viden på baggrund af kliniske undersøgelser medfører behandling og forebyggelse på mange områder. For den ældre patient kan dette medføre et stort antal tabletter med mulighed for interaktioner.

Ved henvisninger af patienter lægges der vægt på, at henvisningen indeholder information om:

 • Den aktuelle problemstilling.
 • Tidligere væsentlige sygdomme.
 • Tidligere væsentlige undersøgelsesresultater.
 • Opdateret medicinliste på FMK.
 • Patientens aktuelle og habituelle funktionsniveau.
 • Eventuelle sociale problemstillinger.

Der kan henvises ældre patienter med:

 • Mistanke om intern medicinske sygdomme med henblik på udredning.
 • Patienter med uafklarede fysiske og/eller psykiske ændringer/funktionstab.
 • Patienter med polyfarmaci.
 • Patienter med faldtendens og instabilitet.

Geriatrisk Afdeling i Odense varetager ikke længere demensudredning. I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal henvisning til demensudredning stiles til Demensklinikken Fyn i Svendborg.

Der er følgende muligheder for henvisning til Geriatrisk Ambulatorium:

 • Elektiv henvisning - ventetid under 2 uger.
  Efter overlægevisitation vil patienten som hovedregel blive indkaldt til forundersøgelse i Geriatrisk Ambulatorium.
 • Subakut ambulant vurdering.
  Ved at kontakte flowmaster i FAM, mobil 3057 6842 eller tlf. 6541 7166, eller geriatrisk bagvagt, tlf. 2331 7615, har du mulighed for at få din patient vurderet subakut i Geriatrisk Ambulatorium.
  Vi ser patienten førstkommende hverdag om formiddagen.
  Subakut ambulant vurdering er et patientvenligt tilbud om hurtig undersøgelse og behandling, og giver mulighed for at patienten kan undgå en unødvendig sygehusindlæggelse. Patienterne møder i Geriatrisk Ambulatorium, indgang 89, den efterfølgende hverdag kl. 9.00, tirsdag og torsdag desuden også kl. 12.00.
  Henvisende læge bestiller selv evt. transport.
 • Patienter med faldtendens og instabilitet.
  Kan henvises til nærmere udredning i Geriatrisk Faldklinik.
  Undersøgelserne i Faldklinikken omfatter en sensomotorisk vurdering, gennemgang af medicinliste, undersøgelse og eventuel behandling af tilgrundliggende sygdom og udfærdigelse af eventuel genoptræningsplan.
  Patienter med fremskreden demens er ikke egnede til faldudredning.
  Se i øvrigt forløbsbeskrivelse for "Faldpatienter - udredning af 65+ årige"
 • Opfølgende ambulant kontakt
  Udvalgte patienter vil efter indlæggelse modtage en opfølgende ambulant kontakt enten telefonisk eller som besøg ved sygeplejerske. Den opfølgende kontakt forholder sig til de problemområder, som er behandlet under indlæggelsen. Patienter der udskrives til midlertidige plejepladser i Odense (Lysningen) og Nordfyns Kommune er omfattet.
 • Efter akut indlæggelse:
  Geriatriske patienter kan indlægges akut hele døgnet via FAM på OUH. Efterfølgende kan patienten visiteres til enten fortsat indlæggelse i Geriatrisk Sengeafsnit eller til videre behandling i Geriatrisk Ambulatorium.

Medsendelse af hjælpemidler/gangredskaber og aktuel medicin ved indlæggelse

Afdelingen anmoder venligst om, at man hos ældre borgere, som anvender hjælpemidler og/eller gangredskaber er behjælpelige med at sikre, at disse medsendes ved indlæggelse i afdelingen.

Mulighed for drøftelse af patient i dagtiden

Alle overlæger og afdelingslæger er speciallæger i intern medicin og geriatri.
Det er i dagtiden muligt at drøfte patienter telefonisk med en af afdelingens overlæger eller afdelingslæger. Ønske herom rettes telefonisk til sekretariatet på tlf. 6541 4620, eller ved direkte kontakt til en af speciallægerne.
Afdelingens bagvagt er tilgængelig hele døgnet på telefon 23 31 76 15.

APPFWU01V