Skip til primært indhold

Patientforløb

I Nyremedicinsk Afdeling Y undersøger og behandler vi patienter med nyresygdomme – såvel akutte som kroniske.

Patientforløbene er ofte meget langvarige (mange år) vekslende mellem indlæggelsesperioder og ambulante konsultationer. Vi behandler og plejer både børn og voksne i afdelingen.
Vi har udover indlagte patienter og ambulante patienter også ca. 200 patienter i ambulant hæmodialysebehandling i et af vores dialysecentre i Odense og Svendborg.


De væsentlige patientforløb i det nyremedicinske speciale er:

  • Undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med nedsat nyrefunktion
  • Progressionshæmmende behandling af patienter med kronisk aftagende nyrefunktion
  • Behandling af akut nyresvigt, herunder akut dialysebehandling
  • Forberedelse og udredning af patienter og levende donorer til nyretransplantation
  • Nyretransplantation og efterfølgende kontrol af de nyretransplanterede patienter
  • Dialysebehandling af patienter med kronisk nyresvigt

Kronisk nyresygdom

Ved kronisk nyresygdom aftager nyrefunktionen sædvanligvis med en konstant hastighed hos en given patient. Når nyrernes ekskretoriske og regulatoriske funktion aftager ophobes affaldsstoffer fra stofskiftet, og der indtræder metabolisk acidose, hyperkaliæmi og risiko for overhydrering med deraf følgende forværring i en bestående hypertension.

Behandlingsalgoritme

Patienter med nyresygdom, som med stor sandsynlighed vil progrediere til terminal uræmi orienteres tidligt i forløbet om Afdeling Y´s behandlingsalgoritme. Algoritmen består af en prioriteret liste over afdelingens behandlingstilbud.
Afdeling Y´s behandlingsalgoritme er fagligt begrundet både ud fra ønsket om at give den bedst mulige dialysebehandling, og dermed forlænge og forbedre livet, og ud fra viden om at behandlingsmodaliteter, hvor patienten helt eller delvist selv varetager behandlingen, medfører bedre livskvalitet.


Følgende algoritme er gældende:

  •  Alle patienter skal vurderes med henblik på om nyretransplantation er en mulighed 
  • Hvis transplantation er udelukket, skal patienten vurderes med henblik på hjemmehæmodialyse
  • Hvis hjemmehæmodialyse er udelukket, vurderes patienten med henblik på peritonealdialyse
  • Patienter, som ikke kan tilbydes en af ovenstående behandlinger, eller som ikke ønsker disse, vil få tilbudt centerhæmodialyse

Valg af behandling

Hos patienter, som over tid forventes at få behov for aktiv uræmibehandling, påbegyndes en orientering af læge om behandlingsmuligheder.

Patient og pårørende tilbydes herefter en samtale og undervisning ved en ambulatoriesygeplejerske, hvor patienten og pårørende guides ved fælles beslutningstagning til at vælge den behandling som er mulig og ønsket hos den enkelte patient.  

Maksimal medicinsk uræmibehandling

Patienter som ikke ønsker aktiv uræmibehandling tilbydes maksimal medicinsk uræmibehandling, som er et dialysefrit behandlingstilbud, der har til formål at sikre længst mulig levetid i kombination med bedst mulig livskvalitet.

APPFWU01V