Skip til primært indhold

Om Blodprøver og Biokemi

Blodprøver og Biokemi omfatter det lægelige speciale klinisk biokemi som vejleder og servicerer offentligt ansatte i Region Syddanmark

Specialet er karakteriseret ved at være et tværgående fag med en tæt kobling mellem forskning, udvikling, laboratorievirksomhed og kliniske opgaver.

Der varetages flere kliniske rådgivningsopgaver samt en række undervisnings- og forskningsopgaver, herunder uddannelse af læger, forskere, bioanalytikere og biomedicinere.

I varetagelsen af de kliniske opgaver servicerer afdelingen en bred vifte af aktører i det lokale, regionale og nationale sundhedsvæsen:

·         Odense Universitetshospitals sengeafdelinger og ambulatorier

·         Andre sygehuse i Region Syddanmark, da Blodprøver og Biokemi på visse områder har landsdelsfunktion

·         Almen- og speciallægepraksis i Region Syddanmark

·         Andre sygehuse og hospitaler i Danmark som landsfunktion

Blodprøver og Biokemi har ca. 260 medarbejdere fordelt på professorer, overlæger, afdelingslæger, reservelæger, kemikere, humanbiologer, bioanalytikere, laboranter, sekretærer og servicemedhjælpere.

Hovedparten af afdelingens personale er bioanalytikere, der udover analysearbejde også tager blodprøver på hospitalets patienter samt på ambulante patienter i afdelingens Ambulatorium.

Moderne teknologi sikrer effektiv prøvehåndtering og pålidelige analyseresultater med hurtig svarafgivelse, ligesom der fortsat arbejdes med automatisering og brug af it-løsninger til klinisk beslutningsstøtte.

Blodprøver og Biokemi’s analyseproduktion udgjorde i 2020 ca. 10,5 millioner analysesvar.

Blodprøver og Biokemi er en universitetsafdeling og har således et omfattende forsknings- og udviklingsafsnit, der især fokuserer på diabetes og hjertekarsygdomme med henblik på bedre sygdomsforståelse og tidligere diagnosticering samt mere effektiv behandling.

 

 

Kontakt

Mads Nybo

Mads Nybo

Cheflæge

Blodprøver og Biokemi


20 55 39 52
Helle Weimar-Sørensen

Helle Weimar-Sørensen

Chefbioanalytiker

Blodprøver og Biokemi


65 41 19 54
Charlotte Buch

Charlotte Buch

Sekretær for afdelingsledelsen

Blodprøver og Biokemi


65 41 19 56
Ane Bjerg Rasmussen

Ane Bjerg Rasmussen

Sekretær for afdelingsledelsen

Blodprøver og Biokemi


24 40 49 42
APPFWU02V