Skip til primært indhold

Under indsamling

Indsamling af projektprøver ved hjælp af Forskningsservice

Selvbooking

Tidsbestilling til blodprøvetagning eller EKG-optagelse i KBF Ambulatoriet kan udføres af projektdeltagerne selv via selvbooking. Der findes vejledning hertil på Region Syddanmarks hjemmesider, Book blodprøver digitalt // Region Syddanmark.

Klinikerbooking

Er du som forsker tilknyttet en klinisk afdeling på OUH, har du mulighed for selv at booke tid til blodprøvetagning eller EKG-optagelse til dine projektdeltagere. Bookingen foregår i programmet Bookplan.

For vejledning og installation og brug, se InfoNet dokument 596359.

For yderligere introduktion til Bookplan, se her.

For alle tidsbestillinger gælder følgende:

  • Der skal foreligge en rekvireret blodprøve eller EKG, før projektdeltageren eller klinikeren kan booke en tid
  • Der må kun bookes tid til prøvetagning på OUH, med mindre andet er aftalt. Hvis projektdeltageren selv booker sin tid til prøvetagning, er det vigtigt, at de får oplyst følgende:
  • Alle projekter SKAL bookes under opgavetypen "OD Projektprøve +/- EKG" eller "OD Projektprøve +/- EKG; bestilt af kliniker".
APPFWU01V