Skip til primært indhold

Under indsamling

Indsamling af projektprøver ved hjælp af Forskningsservice

Ligesom al anden prøvetagning skal også prøvetagning til projekter bestilles i EPJ SYD.

Prøveprofiler til projekter oprettes i EPJ SYD og placeres under de afdelinger, hvorfra de skal kunne bestilles.

Vær opmærksom på at prøvetagning af forskellige medier ikke kan bestilles på samme rekvisition.

Skal der foretages flere prøvetagninger på samme patient på samme dag (fx til forskellige tidspunkter), skal du huske at oprette separate bestillinger til hver prøvetagning, da det ellers ikke er muligt at skelne, hvilke prøver der hører til den enkelte prøvetagning.

Selvbooking

Tidsbestilling til blodprøvetagning eller EKG-optagelse i KBF Ambulatoriet kan udføres af projektdeltagerne selv via selvbooking. Der findes vejledning hertil på Region Syddanmarks hjemmesider, Book blodprøver digitalt // Region Syddanmark.

Klinikerbooking

Er du som forsker tilknyttet en klinisk afdeling på OUH, har du mulighed for selv at booke tid til blodprøvetagning eller EKG-optagelse til dine projektdeltagere. 

For alle tidsbestillinger gælder følgende:

  • Der skal foreligge en rekvireret blodprøve eller EKG, før projektdeltageren eller klinikeren kan booke en tid
  • Der må kun bookes tid til prøvetagning på OUH, med mindre andet er aftalt. Hvis projektdeltageren selv booker sin tid til prøvetagning, er det vigtigt, at de får oplyst følgende:
  • Alle projekter SKAL bookes under opgavetypen "OD Projektprøve +/- EKG" eller "OD Projektprøve +/- EKG; bestilt af kliniker".
APPFWU01V