Skip til primært indhold

Efter indsamling

Udlevering af prøvemateriale

Prøvemateriale opbevaret i OPEN Biobank

Udlevering af prøvemateriale optaget i OPEN Biobank

Hvis du med hjælp fra Forskningsservice har indsamlet prøvemateriale til en forskningsbiobank, der er optaget i OPEN Biobank, kan du få materiale udleveret fra biobanken via følgende REDcap-skema, som skal udfyldes. Man kan i skemaet uploade en CPR-liste eller ID-liste, med mindre der ønskes udlevering af materiale fra alle deltagere i indsamlingen.

Hvis du i dit projekt ønsker at anvende allerede indsamlet biologisk materiale fra et andet projekt, der er optaget i OPEN Biobank, skal du indgå aftale herom med den ansvarlige for det pågældende projekt. Vær opmærksom på, at den projektansvarlige for det indsamlede materiale skal bede om at få udleveret materialet via REDcap-skemaet.

Forskningsservice prisfastsætter udlevering af materiale efter tidsforbrug samt forbrug af diverse utensilier til gennemførelse af udleveringen.

Vær opmærksom på, at der er op til 3 ugers ekspeditionstid fra anmodning til fysisk udlevering af biologisk materiale. Det er derfor en god idé at anmode om udlevering i god tid.

Prøvemateriale opbevaret i en af de kliniske biobanker under Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)

Udlevering til behandling eller diagnostik

Hvis du til patientbehandling/diagnostik ønsker at gøre brug af allerede indsamlet biologisk materiale i en af de kliniske biobanker under Regionernes Bio- og GenomBank, kan du henvende dig til sekretariatet for RBGB (e-mail: RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk) eller til det regionale biobankcenter. I Forskningsservice på Blodprøver og Biokemi huses et regionalt biobankcenter for blodindsamling i Region Syddanmark. Du kan kontakte centerprojektleder Marina Bjørling-Poulsen på e-mail: marina.bjoerling-poulsen@rsyd.dk for udlevering af materiale indsamlet i Region Syddanmark. 

Se ”Retningslinjer for anvendelse af materialer”, der findes på RBGB's hjemmeside: under fanen ”For fagfolk” – ”Anvendelse af materialer” for nærmere beskrivelse af udlevering til klinisk anvendelse.

Udlevering til forskning

For udlevering af biologisk materiale og/eller data fra en af de kliniske biobanker under RBGB, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldt. Du kan på RBGB's hjemmeside: under fanen ”For fagfolk” – ”Anvendelse af materialer” læse nærmere om udlevering af biologisk materiale til forskning i følgende dokumenter:

  • Vejledning til forskere
  • Retningslinjer for anvendelse af materialer
  • Udlevering af data og materiale, vejledning til ansøgningsskema

Du kan søge om udlevering af allerede indsamlet materiale ved at udfylde ansøgningsskemaet: ”Udlevering af data og materiale ansøgningsskema”, der ligeledes findes på RBGB's hjemmeside under fanen ”For fagfolk” – ”Anvendelse af materialer”.

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til sekretariatet for RBGB på e-mail (nationale forespørgsler) eller ved regionale/lokale forespørgsler til biobankcenteret ved forskningsservice på Blodprøver og Biokemi på e-mail eller marina.bjoerling-poulsen@rsyd.dk – Husk først at læse ”Udlevering af data og materiale, vejledning til ansøgningsskema”.

APPFWU02V