Skip til primært indhold

Speed dating på OUH

OUH har afholdt et speed-dating-koncept omkring arbejdet med patienter og pårørende i forskning for alle hospitalets forskningsafdelinger.

"På Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus (OUH) og Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) vil vi gerne, at alle forskningsprojekter er for og med patienter og pårørende.”

Sådan står der skrevet i OUH's og Klinisk Instituts forskningsstrategi for 2021-2025. For at få en fornemmelse for de forskellige afdelingers udgangspunkt for at arbejde med patienter og pårørende i forskning, afholdt OUH i foråret 2022 et såkaldt speed-date-koncept, hvor alle forskningsafdelinger på OUH fik 8 minutter til at svare på følgende spørgsmål:

  1. Hvordan samarbejder forskningsenheden med patienter og pårørende i dag?
  2. Hvordan vil forskningsenheden fremme patient- og pårørendesamarbejdet i det kommende år?

To reflekterende teams bestående af et panel med 10 eksperter i brugerinvolvering fra både OUH og SDU, (bl.a. Thomas Kaarsted, leder af Syddansk Universitets Videncenter for Citizen Science, og Mette Rothmann, uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje), ledelsesrepræsentanter for hospitalets forskningsstrategi (OUH's lægelige direktør Kim Brixen og institutleder ved Klinisk Institut Kirsten Kyvik), patienter og pårørende samt repræsentanter fra de forskningsafdelinger, der skulle lave oplæg samme dag. På den måde bestod hvert team af nogle gennemgående personer fra OUH og SDU, men nye forskningsledere til hvert speed-date arrangement. Efter hvert 8-minutters oplæg reflekterede de etablerede teams over oplægget og delte deres refleksioner, mens repræsentanterne for den oplægsholdende forskningsenhed lyttede med og notere ned. Dermed blev der genereret nye idéer, som den oplægsholdende forskningsenhed kunne tage med hjem til forskningsafdelingen.

Repræsentanter fra forskningsafdelingerne tilkendegav, at de fik meget ud af at høre de andre afdelingers oplæg og refleksionerne der fulgte efterfølgende, da det gav inspiration og nye idéer til at indgå i forskningssamarbejde sammen med patienter og pårørende. Under disse events kom begreberne ”patientinvolvering” og ”samskabelse” i spil, hvor det blev tydeliggjort, at der på OUH er mange forskellige opfattelser af, hvad disse begreber dækker over, hvilket giver grobund for yderligere nysgerrighed og undersøgelse. Under disse speed-dates blev der også samlet bredere inspiration til ForSa-P's egen forskningsstrategi, da de mange oplæg gav indsigt i potentielle ”videnshuller” i den eksisterende forskning inden for 'patient and public involvement' (PPI) og samskabt sundhedsforskning – alt sammen noget vi i ForSa-P glæder os til at dykke ned i sammen med vores patienter, pårørende og sundhedsfaglige kolleger på OUH.

Et katalog er nu ved at blive lavet med dét formål at samle op på de gode idéer og erfaringer fra at arbejde sammen med patienter og pårørende i forskning på OUH. Kataloget vil blive sendt ud til alle forskningsafdelinger, hvilket vil være med til at sikre at alle forskningsafdelinger kan få gavn af alle de gode råd og erfaringer speed-date-konceptet – også de dage hvor de ikke selv deltog.

Selvom ForSa-P var en del af panelet, og dermed også var en del af de gennemgående deltagere i alle speed-dates, så er vi også en forskningsenhed! Derfor præsenterede vi de eksisterende metoder, vi bruger i forskningssamarbejdet med patienter og pårørende, mens vi også reflekterede over vores visioner for fremtiden. Det var tydeligt, at flere forskningsafdelinger havde interesse i de muligheder vi tilbyder i ForSa-P, som vi vist stadig kan kategoriseres som et forholdsvist nyetableret forskningscenter.

Deltagere i ekspertpanelet til forskningsspeed-dates: Afdelingsleder Yvonne Roholdt fra Patient- og Pårørendeservice, patientrepræsentant Janni Eriksen-Jensen, professor Astrid Janssens fra ForSa-P.

APPFWU01V