Skip til primært indhold

Nyt navn, nyt logo

Så er vi blevet døbt: ForSa-P

Vi skaber alt sammen: Fra navnet på vores forskningscenter til vores hjemmeside, promovering, kursuspakker, og vores ambitioner for fremtiden.

I januar 2022 tiltrådte Janni og Sabine som medarbejdere i det nye forskningscenter. Allerede fra begyndelsen lå det hele teamet på sinde at involvere patienter og pårørende for at finde et meningsfuldt og tydeligt navn for forskningscentret. Elleve deltagere fra patient- og pårørendepartnerskabet på OUH sagde ja til at hjælpe os med at komme godt fra start – tusind tak til jer.

Alle perspektiver blev derefter samlet og opsat således at de endelige beslutninger kunne gennemdrøftes og træffes. Det blev besluttet at ændre forskningscentrets navn fra ’Center for Forskning i Samskabelse med Patienter og Pårørende’ til ’Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende.’ I forlængelse af dette blev centrets forkortelse ForSa-P, FORskning SAmmen med Patienter og Pårørende.

Der kom derudover gode bud og vinkler på måden forskningscentret bedst kan præsenteres på samt skabe interesse for at være med i forskning på OUH. Blandt andet blev det anbefalet at anvende dele af teksten fra OUHs forskningsstrategi, minimere brugen af fremmedord og gøre præsentationen så enkel og tydelig så muligt.

Holdet samarbejdede også om at designe et logo, som symboliserer vores vision og mission (du kan læse mere om disse på fanen Om os). Vi skabte i fællesskab et farveligt logo med to talebobler – fordi 'vi gør det sammen!', i dialog med hinanden.

APPFWU01V