Skip til primært indhold

Forskning på Farmakologi

I Farmakologi

Afdelingen er meget forskningsaktiv med mange samarbejdspartnere såvel i kliniske som prækliniske og epidemiologisk baserede miljøer. Der publiceres 40-50 artikler årligt.

Der er aktuelt følgende overordnede forskningsområder:

  • Personlig medicin - Dosering af lægemidler på grundlag af personlige-, sygdomskarakteristika og genomisk profil
  • Farmakoepidemiologi - Lægemiddelinducerede misdannelser ved anvendelse under graviditet, lægemiddelforbrugsmønstre, “real world” effekt af lægemidlers effektivitet,
  • Implementering af rationel farmakoterapi
  • Forskningsmæssig evaluering af komplekse klinisk farmakologiske interventioner

Undervisnings- og uddannelsesforpligtigelser i afdelingen

Afdelingen har ansvaret for den lægelige videreuddannelse i klinisk farmakologi i Region Syddanmark og modtager studerende fra den lægelige kandidatuddannelse ved SDU på klinikophold.

Ansatte med formaliseret tilknytning til SDU (Klinisk Institut, Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning og Institut for Sundhedstjenesteforskning) forestår undervisning i klinisk farmakologiske emner på de sundhedsvidenskabelige uddannelser (lægevidenskab, farmaci og biomekanik) på Syddansk Universitet.

APPFWU02V