Skip til primært indhold

Nyt samarbejde bringer levende musik ind på OUH’s intensivstuer

Kontrabas, guitar og sang er sandsynligvis ikke noget, du forbinder med intensivafdelinger på et sygehus. Men siden årsskiftet har studerende fra Syddansk Musikkonservatorium, efter en grundig introduktion, besøgt OUH's intensivafsnit en gang om ugen og tilbudt udvalgte patienter en lille, intim ’koncert’.

Den levende musik skaber meningsfulde øjeblikke for patienter og pårørende, og erfaringerne fra andre sygehuse er meget positive. På OUH er de første erfaringer også gode. 

- Vi har nu været i gang et par uger, og vores oplevelse er, at både patienter, pårørende og medarbejdere har taget rigtig godt imod initiativet. Den levende musik giver ro, og den skaber et helt særligt rum på stuen, siger udviklingssygeplejerske Dorte Nees Lamberg, der sammen med klinisk sygeplejespecialist Ninja Tholstrup har været en af drivkræfterne bag projektet på OUH. De tog kontakt til OUH's frivillighedskoordinator, Karina Andersen Jensen, der har hjulpet med at etableret et samarbejdet med Syddansk Musikkonservatorium.

Den levende musik får pulsen til at falde

Inspirationen til OUH's projekt kommer fra projektet MusICU, som Aarhus Universitetshospital og Det Jyske Musikkonservatorium udviklede sammen. Resultaterne derfra viste, at den levende musik gav patienterne en pause fra sygdom og tankekaos. Desuden faldt pulsen og blodtrykket, og smerteoplevelsen og stressniveauet blev reduceret. 

Margrethe Langer Bro, lektor ved Syddansk Musikkonservatorium, pianist og ph.d. ser også mange perspektiver i samarbejdet.

- Musikerne får kompetencer til at skræddersy musikalske oplevelser på patienternes præmisser, ligesom patienter og pårørende forhåbentlig får et positivt afbræk i et hårdt indlæggelsesforløb.
 
Levende musik på Intensiv er et pilotprojekt, som evalueres undervejs. Projektet er et undervisningsforløb, som musikerne har valgt til, og hver gang de har spillet, vil der være en briefing mellem musikerne, Margrethe Langer Bro og sygeplejerskerne.

Musikstuderende er klar til at spille musik for patienterne på intensiv
APPFWU02V