Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling XX's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ved akutte henvendelser kan afdelingen kontaktes på tlf.: 23 29 02 62

Øvrige henvendelser modtages som korrespondancer.

Kæbekirurgisk Afdeling K, Odense Universitetshospital

Kløvervænget 47, Hovedindgang Vest
Indgang 44-46
5000 Odense C

65 41 34 75

4202319.

5790000184668.

 • Christian Jakobsen, cheftandlæge
 • Peter Torkov, overtandlæge, uddannelsesansvarlig
 • Nicolai Paaske, overtandlæge
 • Kasper Stokbro, overtandlæge, forskningsansvarlig
 • Sodaba Ghawsi, overtandlæge
 • Gregory Tour, specialtandlæge

Hans Jakob Jensen.

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Kæbekirurgisk afdeling varetager diagnostik og behandling af medfødte og erhvervede anomalier, traumatisk betingede læsioner, infektioner og benigne sygdomstilstande i tand-, mund- og kæberegionen. Endvidere indgår specialet i et lægeligt samarbejde om behandling af maligne sygdomme i mund- og kæberegion. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

 

Afdelingen har døgnvagt med tostrenget vagtlag alle årets dage.

Der modtages patienter med kæbe- og ansigtsfrakturer fra hele regionen.

 

Kerneopgaverne omfatter akut og elektiv diagnostik, behandling og pleje af patienter med benigne og maligne sygdomme. I tand-, mund- og kæbekirurgi er der følgende kerneopgaver:

 • Diagnostik og behandling af anomalier, læsioner, infektioner og sygdomme i tænder, mund og kæber
 • Behandling af frakturer i kæbeskelettet samt følgetilstande heraf
 • Behandling af traumatiske skader på tænder og disses støtteapparat samt på mundhulens bløddele
 • Behandling af benigne lidelser og infektiøse tilstande i relation til tænder, mund og kæber, inkl. kæbeled
 • Rekonstruktiv kirurgi med nødvendig transplantation og implantation
 • Kirurgisk korrektion af medfødte og erhvervede kæbeanomalier og malokklusioner
 • Medvirken i det læge- og tandlægelige samarbejde omkring behandling af maligne lidelser i mund- og kæberegionen
 • Konservativ og kirurgisk behandling af snorken og søvnapnø i et multidisciplinært samarbejde med andre relevante specialer

Afdelingen dækker alle regionsfunktionen og har følgende højtspecialiserede funktioner:

Svære tilfælde af rekonstruktiv kæbekirurgi efter tumorkirurgi, knoglenekroser og traumer (HSF9)
Multitraumer (HSF10)
Osteomyelitis og osteoradionekrose (HSF16)
Implantatbehandling efter strålebehandling og systemiske tilstande (HSF17)

Afdelingen har ikke åbent ambulatorium. Der modtages patienter henvist fra tandlæger, alment praktiserende læger og speciallæger/specialtandlæger.

APPFWU02V