Skip til primært indhold

Afsnit og funktioner

Afdelingens afsnit

Denne enhed har egen cyklotron (til fremstilling af radioaktive isotoper), radiokemi (til at koble disse til et sporstof der kan injiceres i patienten), 5 PET/CT-scannere og 1 PET/MR-scanner. Hovedparten af undersøgelser, der foretages, er på patienter med forskellige former for kræftlidelser, men infektions- og inflammationsundersøgelser samt hjerne-PET udgør ligeledes en stigende del.

Ved en PET-undersøgelse bruges et kortlivet radioaktivt sporstof mærket med et positron-emitterende nuklid. Det radioaktive sporstof produceres i et af PET-enhedens radiokemilaboratorier, den samme morgen som det skal bruges. Radiokemilaboratorierne er godkendt af Lægemiddel-styrelsen til at udføre produktion af sporstoffer, der kan indgives til mennesker. Derfor lægges der stor vægt på, at fremstillingen udføres sterilt.

Det mest almindelige sporstof til PET-scanninger er [18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose, FDG. FDG er et radioaktivt mærket sukkerstof, der benyttes til at påvise væv, herunder cancer, der har en højere sukkeromsætning end normalt. Stoffet indsprøjtes i en blodåre på armen, hvorefter man hviler i ca. en time, før PET-scanningen bliver gennemført. Selve billedoptagelsen tager 20 minutter og er helt uden ubehag. Hele undersøgelsen varer 2-3 timer. Ca. 95 % af alle PET-scanninger er scanninger udført med FDG hos patienter med kendt eller formodet kræft.

PET-teknikken
Produktion af radioaktive sporstoffer

Undersøgelser af det perifere kredsløb, lungefunktion og nyrefunktion er dominerende. Desuden udføres ultralydsundersøgelser af kar. 

Funktionsundersøgelser og molekylær billeddiagnostik med gammakamera, herunder SPECT/CT, udgør den største andel og benyttes til diagnostik, funktionsmåling, planlægning af behandling, prognosebedømmelse og kvalitetskontrol. Der udføres undersøgelse af stort set alle kroppens organsystemer, herunder hjerne, endokrine organer, lunger, hjerte-karsystem, lever-galdeveje, nyrer, knogler, mave-tarmkanal, kønsorganer og lymfesystem. Derudover udføres en række specielle undersøgelser som led i behandling af kræftlidelser.
 
 

APPFWU02V