Skip til primært indhold

PET-teknik

Beskrivelse af PET-teknik

PET er en forkortelse, der står for positronemissionstomografi. En positron er en positivt ladet elektron, elektronens antipartikel. Når den udsendes fra det radioaktive sporstof, vil den efter kort vandring i vævet "annihilere" (dvs. "blive til ingenting") ved sammensmeltning med en elektron. Ved processen udslettes begge partikler under udsendelse af to diametralt modsatrettede energiudladninger, fotoner.

PET-scanneren består af en ring af detektorer, der registrerer såkaldt koincidente fotoner, dvs. fotoner som med en indbyrdes vinkel på 180° rammer to modstående detektorer inden for et meget kort tidsrum. Kun de koincidente fotoner registreres, mens andre, mere "tilfældige" fotoner filtreres fra. Ud fra de koincidensregistreringer konstrueres 3-D snitbilleder af få millimeters tykkelse af hele kroppen og dens organer i vilkårlige planer.

Ved en og samme undersøgelsesseance (varighed 20 minutter) gennemføres både en PET-scanning og en diagnostisk CT-scanning. CT-billederne kortlægger kroppen og viser dennes anatomi, mens PET-billederne afslører de PET-positive foci (for eksempel kræftvæv eller betændelser). Ved fusionering af billederne fra de to modaliteter kan de PET-positive foci lokaliseres helt præcist inde i kroppen.  

APPFWU02V