Skip til primært indhold

Klinisk sygepleje

Publikationer, Post graduat kursus og udøvelseaf klinisk sygepleje

Se også SDU 

Publikationer udgået fra Endokrinologisk Afdeling M - Klinisk sygepleje


Artikler

Kirketerp G, Nyland AH. Humanistisk sygeplejes vilkår eller vilkårlighed set i lyset af struktur- og kvalitetsreformen. Tidsskrift for akademiske sygeplejersker; ISSN 1901-8789 2008;1: 19-22.

Nissen H. Diabetespatienters oplevelse af undervisningsforløb ved opstart af insulinpumpebehandling. I: Diabetes og Sygepleje, tidsskrift for Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker 2007.

Nielsen D. working group on patient education in osteoporosis faces up to the “care gab”. Falls & Fractures September 2007 Issue: 3.

Nielsen D, Grønhøj B, Nissen N. Patientundervisning I en international og tværfaglig sammenhæng. Apropos2007;310-11

Nyland AH, Kirketerp G. Evidensbaseret praksis i praksis. Sygeplejersken 2007;9:52-5

Nyland AH, Kirketerp G. Implementing evidence-based practice IN: Conference Proceedings, 3rd International R&D Conference in Clinical Practice 2004. The Centre for Innovation in Nursing Education, Aarhus, Denmark 2004

Nyland AH, Kirketerp G, Kragh-Sørensen A, Møller K, Hagen B. På Bølgelængde - Et serviceskolekoncept. Klin Sygepl 2004;3(17):67-71

Nyland AH, Kirketerp G, Jørgensen A. Blodglukosemåling – første eller anden bloddråbe. Sygeplejerksen 2001;22:34-8. 

Kirketerp G, Jørgensen A, Nyland AH, Beck-Nielsen H. Blodglukosemåling på 1. eller 2. bloddråbe. Tidsskrift for Diabetes 2000;6:12-13

Nyland AH, Nissen H, Kirketerp G. Øjenscreening kan forebygge blindhed. Sygeplejerksen 2000;5:60-3.

Kirketerp G, Nyland Ah, Rasmussen A. Undervisning af arabiske kvinder med diabetes. Klinsisk Sygepleje 2000;1:13-19.

Larsen A, Nyland AH, Kirketerp G. Ændring af medicinadministrationsformer og kvalitetsudvikling i medicinsk afdeling. Klinisk Sygepleje 2001;2:104-6.

 

Resumé af forskningsartikler

Clinical wisdom among proficient nurses. Nursing Ethics 2007;14(3). Resume af forskningsartikel, Tidsskrift for Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, december 2007
 

Bogkapitler

 • Årslew-Jensen B, Nyland AH. Aktivitet, I: Suhr L & Winther B (red.) Sygepleje, krop og velvære. Danmark 2006, Munksgaard.
 • Hansen CM. Sygepleje til patienter med spiseforstyrrelser I: Thomsen BK, Hertz J, Scharff-Smith B, Bydam J (red.) Medicinske Sygdomme og Sygepleje. København 2005, Nyt Nordisk Forlag.
 • Nyland AH. Sygepleje til patienter med osteoporose. I: Thomsen BK, Hertz J, Scharff-Smith B, Bydam J (red.)Medicinske Sygdomme og Sygepleje. København 2005, Nyt Nordisk Forlag
 • Nyland AH, Jørgensen A, Kirketerp G. Evalueringsundersøgelse - viden om livet med diabetes. I: Lorensen M, Hounsgaard L, Østergaard-Nielsen G (red.). Forskning i klinisk sygepleje - metoder og vidensudvikling. København 2003, Akademisk Forlag.
   

Anmeldelser

 • Faglig anmeldelse af ”Med Patientens Øjne” DVD og undervisnings-CD -rom udarbejdet af Afdeling M og Patienthotellet, OUH. Sygeplejersken 2006;25/26:66
 • Jørgensen A, Esmann L. Anmeldelse af Diabetes: Red.: Jannik Hilsted m.fl., Munksgaard Danmark, Udgave: 1; København 2007 I: Sygeplejersken
   

Rapporter

 • Litteraturstudie om perifer intravenøst venekateter - pleje, behandling og observation. Evidensbaseret sygeplejepraksis. Endokrinologisk Afdel ing M, OUH, april 1999.
 • Blodglukosemåling på kapillærblod - hvordan og hvorfor? Evidensbaseret sygeplejepraksis. Endokrinologisk Adeling M, OUH, maj 2000.
 • Diabetesliv - et evalueringsstudie. Diabetesskolen, Endokrinologisk Afdeling M, september 2002.
  Funktionsbeskrivelser for sygeplejersker ansat i Endokrinologisk Afdeling M, OUH. Relateret til kompetencesammensætning og kompetenceudvikling, december 2003.
   

Årsrapporter

2014
2010
2008
2007
2006
2005
 

Abstracts/postere

 • Esmann LB, Nyland AH, Rebsdorf C, Højgaard J, Mose C, Støving R. Bariatriske kvinders forventninger til vægttab ved Gastric Banding. Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, januar 2008.
 • Nielsen D. A Group-based Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment – A Randomised Trial. American Society for Bone and Mineral ASBMR, Hawaii, USA. 16.-19 september 2007.
 • Nielsen D. NO Association between Knowledge on Osteoporosis and Adherence with Treatment – A Cross-Sectional Questionnaire Study.
  European Calcified Tissue Society ECTS, København, 4.-9. maj 2007.
 • Nielsen D. A Group-based Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment – A Randomised Trial National Osteoporosis Society NOS, 25.-28. november 2007.
 • Esmann L, Højgaard J, Rebsdorf C, Nyland AH, Hansen CM, Støving R. Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark – temadag om Metabolisme i Region Syddanmark, oktober 2007.
 • Nissen H, Joergensen A, Nyland AH, Vagner H. “A lerning model for the introduction of insulinpump therapy to patients with diabetes”. IDF-International Diabetes federation, Cape Town, Sydafrika, december 2006.
 • Hammelsvang L, Rothmann M, Petersen L, Nyland AH, Kirketerp G, Henriksen JE. We got eyes for  you. Et udviklingsprojekt med med fokus på sygeplejeintervention i relation til forebyggelse af nethindeforandringer hos mennesker med diabetes – præliminære data. Nordisk Øjenkonference, København, juni 2006.
 • Nielsen D. Education for Patients in Groups Increases Empowerment and Knowledge on Osteoporosis, september 2005.
 • Nielsen D. A Multi-disciplinary Patient Education programme increases patients dietary intake of calcium. Interim Analysis from a Randomized Prospective Trial. Posterpræsentation. ECTS-European Calcified Tissue Society, Geneve, Schweiz, juni 2005.
 • Nyland AH, Kirketerp G, Vagner H, Kragh-Sørensen A, et al. Patientservice i Fokus. Poster presentation, DSR Fagdag, november 2005.
  Hammelsvang L, Rothmann M, Petersen L, Nyland AH, Kirketerp G, Henriksen JE. We got eyes for  you. Et udviklingsprojekt med med fokus på sygeplejeintervention i relation til forebyggelse af nethindeforandringer hos mennesker med diabetes, DSR Fagdag, november 2005.
 • Nyland AH, Kirketerp G. Implementing evidencebased nursing in clinical practice. ICN 23rd Quadrennial Congress, Taipei, Taiwan, 20.-27. maj 2005.
 • Kirketerp G, Nyland AH, Kragh-Sørensen A, Møller K, Hagen Andersen B. Endokrinologisk Afdeling M og Patienthotellet, Odense Universitetshospital. På Bølgelængde - et serviceskolekoncept. (Ud)dannelse med fokus på kvalitet i de mellemmenneskelige relationer i mødet med patienten. Sygeplejefagdag, Odense Universitetshospital, marts 2004.
 • Kirketerp G, Nyland AH, Jorgensen A. Blood glucose measurement - 1st or 2nd drop? Myth versus Evidence, FEND, Paris 2003.
 • Jorgensen A, Nyland AH, Kirketerp G. Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Diabetes life - an evaluation study. ICN - International Council of Nurses, København, juni 2001.
 • Jorgensen A, Nyland AH, Kirketerp G. Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Diabetes life - a 2-year follow-up study. FEND, Glasgow, september 2001. Poster award.
 • Jorgensen A, Nyland AH, Kirketerp G. Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Diabetes life - an evaluation study. IDF - International Diabetes Federation Congress, Mexico City, Mexico, 5.-10. november 2000.
 • Jorgensen A, Nyland AH, Kirketerp G. Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. Diabetes life - an evaluation study. FEND Federation of European Nurses in Diabetes, Jerusalem, Israel, 14.-16. september 2000.

Baggrund

Grundkursus for sygeplejersker i endokrinologisk sygepleje og behandling blev grundlagt i maj 1999.
På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker ansat i Afdeling M samt på baggrund af oplevede situationer blev det klart, at der var behov for kompetenceudvikling og undervisning. Det oprindelige koncept for grundkurset samt pædagogiske overvejelser er vedlagt som bilag (jf bilagsliste s. 6).
Kurset er på baggrund af såvel skriftlige som mundtlige evalueringer ændret undervejs i takt med at klinisk praksis også har ændret karakter. Endvidere stilles der krav til forsat kompetenceudvikling, hvorfor kurset har ændret navn til Postgraduat kursus for sygeplejersker i medicinsk endokrinologisk sygepleje og behandling. Desuden er emner som kvalitetssikring og evidensbaseret sygeplejepraksis nu en del af kursets indhold. Modul 1 er afkortet med en dag som er flyttet til modul 4, der nu består af tre kursusdage. Nærmere beskrivelse af de enkelte moduler kan ses på side 3.

Formål 

At styrke kvaliteten af den ydede sygepleje i forhold til værdiantagelser, mål og strategi for den kliniske sygepleje i Afdeling M.
At uddanne og kvalificere nyansatte/nyuddannede sygeplejersker i medicinsk/endokrinologisk sygepleje.
At sikre alle nyansatte sygeplejersker i Afdeling M en systematisk undervisning i medicinsk/endokrinologisk sygepleje og behandling inden for det første år af deres ansættelse.
At styrke fagligheden, således at sygeplejersken er en ligeværdig samarbejdspartner i det tværfaglige team.
 

Mål

At den enkelte sygeplejerske efter endt kursusforløb kan udvise ansvar og omsorg for afdelingens patienter, egne kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere.
At den enkelte sygeplejerske opnår en øget handlekompetence, teoretisk kompetence, etisk kompetence og social kompetence inden for medicinsk/endokrinolgisk sygepleje og behandling.
At den enkelte sygeplejerske bliver i stand til at forholde sig kritisk og analytisk til sygeplejen og sygeplejefaget ved at reflektere over og vurdere egen sygeplejepraksis.
At den enkelte sygeplejerske bliver i stand til at arbejde med baggrund i en evidensbaseret sygeplejepraksis

Struktur 

Undervisningen er baseret på foredrag, dialog, evidensbaseret viden, erfaringspædagogik og praktiske øvelser.
Der må påregnes forberedelse til de enkelte moduler.
Kurset gennemføres over 1-1½ år.
Der er en gennemgående kursusleder på modul 2,3 og 4[1]

Undervisere

Oversygeplejerske, sygeplejersker, læger, fodterapeut, diætist og farmaceut.
 

Evaluering

Der er såvel skriftlig som mundtlig evaluering efter hvert modul. Indhold, form og litteraturlister justeres løbende på baggrund af evalueringer og ny litteratur.

Konklusion

Det postgraduate kursus er en del af en samlet strategi for udvikling af sygeplejen i endokrinologisk afdeling M [2]. Sygeplejeledelsen skønner, at grundkurset er betydningsfuldt for kvaliteten af den kliniske sygepleje og fastholdelse af personale.
Evalueringerne afspejler tilfredshed med afholdelse af grundkurset.
En intern spørgeskemaundersøgelse afspejler en øget arbejdsglæde og job tilfredshed hos den enkelte sygeplejerske
På modul 3 – ”diabetesmodulet” har der været deltagere fra afdeling O, Z og Y, alle OUH samt fra medicinalindustrien.

Den kliniske sygepleje i Afdeling M er målrettet og situationsbestemt og tager udgangspunkt i begreber som omsorg, dialog, empati, tillidsfuld relation, evidens, fagligt skøn og refleksion. 

Begrebsrammen for sygepleje i Afdeling M er den internationalt udviklede dynamiske begrebsramme om sygepleje:   ”Fundamentals of Care”. Et af formålene med begrebsrammen Fundamentals of Care er at italesætte sygeplejen og reflektere over de situationer vi oplever i praksis, mhp. at styrke fagligheden. Begrebsrammen består af tre dimensioner: Etablering af relationen, Integrering af sygepleje og Konteksten for sygepleje. Overordnet set skal sygeplejen udøves med udgangspunkt i den enkelte patients behov, ressourcer og autonomi set ud fra et helhedssynspunkt inden for de rammer, der er givet. For at opnå dette, må sygeplejersken arbejde med relationen til patienten.

Ovenstående afspejles i praksis ved: 

 • at patienten oplever tryghed, helhed og kontinuitet i plejeforløbet
 • at vi tager udgangspunkt i patientens værdier og opfattelse af egen situation og erfaring
 • at plejeforløbet foregår i samarbejde med patienten på baggrund af dialog og under hensyntagen til patientens ønsker og ressourcer
 • at vi arbejder bevidst med begreber som empati, tillidsfuld relation, fagligt skøn, kompetence og refleksion
 • at vi arbejder ud fra tænkning og metode bag evidensbaseret praksis
 • at vi tager udgangspunkt i en pluralistisk opfattelse af evidensbegrebet 

Sygeplejefaget er et praktisk, teoretisk og evidensbaseret felt, som er i konstant udvikling. For at sikre den højeste faglighed, må vi tage højde for dette gennem uddannelse af den enkelte medarbejder og udvikling af den sygepleje, vi yder over for patienterne. Dette betinger et dynamisk læringsmiljø.

Udvikling af sygeplejen i Afdeling M

I Afdeling M mener vi, at sygeplejen skal udvikles på baggrund af refleksion, empiri, evidensbaseret viden og, forskning.

 Dette afspejles ved:

 • at vi synliggør og beskriver sygeplejen og har fokus på områder, hvor sygeplejen har sin berettigelse, bl.a. ved hjælp af begrebsrammen Fundamentals of Care.
 • at vi initierer udviklings- og forskningsprojekter
 • at vi arbejde med implementering af anerkendte forskningsresultater
 • at vi udarbejder kliniske retningslinjer og instrukser
 • at vi har et anerkendende læringsmiljø
 • at vi har ansvar for egen læring
 • at læring omfatter rationel viden og kropslig/sanselig viden
 • at vi skaber rum for sygeplejefaglig refleksion og dermed øget praksiskundskab
 • at vi skaber rum, således at den enkelte medarbejders handlekompetence, teoretiske, etiske og akademiske kompetence øges.
 • at vi initierer udviklings-/forskningsprojekter, som udspringer af det kliniske felt
 • at vi arbejder med strategi for sygepleje for OUH
   

Indsatsområder

Med henblik på at styrke den kliniske sygepleje arbejder Afdeling M med følgende indsatsområder:  

 • Postgraduate kurser i Endokrinologisk sygepleje og behandling
 • Udarbejdelse af kliniske instrukser på udvalgte områder
 • Evidensbaseret sygepleje på baggrund af litteraturstudier mm.
 • Månedlige konferencer i hhv. sengeafsnittene og ambulatorium hvor Evidensbaseret Praksis og Fundamentals of Care er omdrejningspunktet
 • Beskrivelse af den kliniske sygepleje/patientforløb
 • Månedlige sygeplejekonferencer med fagligt indhold
 • Journal Clubs med af sæt i evidensbaseret praksis for ressourcepersoner seks gange årligt
 • Deltagelse i nationale og internationale konferencer, seminarer og temadage
 • Publikation af viden og resultater fra udviklings- og forskningstiltag

 I Afdeling M er der ansat kliniske specialister på enten master eller kandidatniveau.

I sengeafsnittene og ambulatoriet tilbyder vi ansættelse i uddannelsesstillinger i en to årig periode. Efter to år er sygeplejersken uddannet i Endokrinologisk sygepleje og behandling. I uddannelsesforløbet indgår såvel klinisk som teoretisk undervisning og læringsrum.

På det prægraduate område er der ansat kliniske vejledere, og vi tilstræber, at mindst en har en relevant master eller kandidatuddannelse. Kliniske vejledere varetager uddannelsen af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

APPFWU02V