Skip til primært indhold

HCA Forskning

HCA Forskning er en enhed på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på OUH, og hører desuden under Klinisk Institut ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SDU).

Forskningsenheden består af forskningsleder, professorer, adjungeret professor, overlæger, kliniske lektorer samt post.doc.’s, projektkoordinator, ph.d. studerende, medicinstuderende, bioanalytikere, projektsygeplejerske og sekretærer.

HCA Forskning har optimale betingelser for at drive klinisk forskning, idet enheden er fysisk placeret midt i H.C. Andersen Børne- og Ungehospital. Det giver mulighed for daglig kontakt og et tæt tværfagligt samarbejde med klinikken.

HCA Forskning
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 23C, Indgang 53, 1. sal
5000 Odense  C

Telefon: 2927 9613

Fax:  65 91 18 62
E-mail: mette.kjaer.faurskov@rsyd.dk  

Forskningskoordinator

Mette Kjær Faurskov
mette.kjaer.faurskov@rsyd.dk 

Professor og forskningsleder

Steffen Husby
Steffen.husby@rsyd.dk 

Professor

Henrik Thybo Christesen
Henrik.christesen@rsyd.dk 

Professor

Susanne Halken
Susanne.halken@rsyd.dk 

Professor

Jane Clemensen
Jane.clemensen@rsyd.dk 

Professor

Gitte Zachariassen
gitte.zachariassen@rsyd.dk 

Forskningsbioanalytiker

Mette Vogn Hviid
Mette.vogn.hviid@rsyd.dk 

Projektkoordinator

Henriette Boye
Henriette.boye@rsyd.dk 

HCA Forsknings vision er at skabe forskningsresultater, der kan medvirke til at øge børns sundhed og udvikling, familiens trivsel samt forbedre forebyggelse og behandling af børns sygdomme. Den centrale værdi i vores forskning er at sætte barnet og familien i centrum.

Dette sker i et samarbejdende og gensidigt understøttende forskningsmiljø på tværs af faggrupper, interne afdelinger, eksterne sundhedsorganisationer og internationale landegrænser.

Forskning i børns udvikling og sundhed stiller krav til en grundlæggende forståelse for en række aspekter omkring børn, herunder fysiologiske, psykologiske, etiske og sociale forhold.

Forskning i børns sygdomme er en forudsætning for forbedringen af vores patientbehandling.

Forskning i forebyggelse er et vigtigt indsatsområde, primært i Odense Børnekohorte, hvor vi fokuserer på betydningen af ernæring, miljø og livsstil, herunder tidlig identifikation af biologiske risikofaktorer med mulighed for forebyggende interventioner.

HCA Forskning deltager i forskning inden for stort set alle pædiatriske fagområder. Der er potentiale i at forske i udvikling, sygdom og forebyggelse hos børn og unge indenfor hvert fagområde med udgangspunkt i kliniske problemstillinger.

De mange samarbejdsflader i HCA Forskning muliggør endvidere, at børnene kan ses fra nye vinkler og i nye sammenhænge, hvilket har stor værdi.

HCA Forskning arbejder ud fra enhedens Forskningsstrategi 2021-2023

Formål med strategien

Formålet er at beskrive enhedens vision og mål for perioden 2021 til 2023. Strategien skal fastlægge rammer og retning for enhedens fortsatte udvikling og skærpe kursen mod målsætningerne.

Strategien skal styrke de satsningsområder indenfor pædiatrisk forskning, hvor HCA Forskning er stærke og kan skabe vigtige resultater på et højt niveau samt understøtte forskning inden for alle fagområder.

På den måde har pædiatri en vigtig og udfordrende mission, nemlig at virke både i højden og i bredden. Det kan vi kun gøre i kraft af et udstrakt samarbejde på tværs af specialer og forskningsmetoder og på tværs af geografi.

Målgruppe for strategien

Målgruppen er ansatte i forskningsenheden og på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, potentielle nye forskere, eksterne samarbejdspartnere, bevillingsgivere samt andre interessenter.

Det er hensigten, at medarbejdere gennem deres engagement skal kunne se sig selv - og hver især med egne initiativer og idéer bidrage til, at strategiens målsætninger bliver opfyldt.

Årsrapporterne fra HCA Forskning fortæller om vores aktiviteter og bidrag til den pædiatriske forskning det seneste år.

Rapporterne præsenterer vores projekter, resultater, undervisning, stipendier og samarbejde fra det forgangne år, samt forventningerne til det kommende år.

HCA Forsknings Årsrapport 2018

HCA Forsknings Årsrapport 2019

HCA Forsknings Årsrapport 2020

HCA Forsknings Årsrapport 2021

 

HCA Forskning producerer ca. 70 videnskabelige peer review artikler om året.

På SDU’s hjemmeside kan man se en oversigt over alle de artikler, HCA Forskning har publiceret.

Se: http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/organisations/paediatri(7d3ad9f9-0dab-467e-850b-341a8f64d94a)/publications.html? filter=research

Kontaktoplysninger

Telefon: 65 41 32 44
Mail: ode.hca.obk@rsyd.dk 

HCA Forskning har siden 2010 været base for Odense Børnekohorte (OBK), som er en prospektiv fødselskohorte, der følger ca. 2.500 familier fra tidlig graviditet til barnets 18. år. Formålet er at finde ny viden om miljømæssige, arvelige, sociale og biologiske faktorer, der påvirker børns sundhed og trivsel.

Familierne har været fulgt tæt under graviditeten og børnene tilbydes løbende en lang række undersøgelser og spørgeskemaer.

Samarbejdspartnere

Odense Børnekohorte er et samarbejdsprojekt mellem OUH, Odense Kommune, Syddansk Universitet og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark.

Indsamlede data opbevares i Odense data Patient Explorative Network (OPEN), som rummer mere end 250.000 rør med biologisk materiale.

Samarbejdet med Odense Kommune giver endvidere mulighed for at tilgå data fra sundhedsplejerskerne og institutioner samt skoler.

Forskningsprojekter

Mere end 14 delprojekter er tilknyttet Odense Børnekohorte, med hvert deres forskningsområde, og flere studier samarbejder og kombinerer data på tværs af delprojekterne.

Der er f.eks. fokus på hormonforstyrrende stoffer, vitamin D’s rolle, amning og anden ernæring, knogler, udvikling af ADHD og autisme, fysisk og motoriske kunnen samt børns kognitive udvikling.


Læs meget mere på Odense Børnekohortes egen hjemmeside: www.odenseboernekohorte.dk

HCA Forsknings forskningsudvalg består af ledende overlæge og oversygeplejerske fra H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, forskningslederen, to professorer, to ph.d.-studerende og en post.doc.

Desuden deltager patienter/forældre/pårørende også i forskningsudvalget med henblik på eksterne inputs til forskningsenhedens arbejde.

Forskningsudvalget mødes cirka fire gange årligt og drøfter strategi, igangværende og nye projekter, økonomi samt andre forskningsaktiviteter.

For yderligere information

Kontakt forskningskoordinator Mette Kjær Faurskov, mette.kjaer.faurskov@rsyd.dk , 2927 9613.

APPFWU02V