Skip til primært indhold

Trine Holm Rasmussen

Hudafdeling I og Allergicentret

Diagnosis and management of patients with drug hypersensitivity reactions to chemotherapeutics and biologicals

Projektet er målrettet kræftpatienter og patienter med kroniske sygdomme med akutte overfølsomhedsreaktioner udløst af kemoterapi og biologiske lægemidler. Formålet er at give patienterne de bedste behandlingsmuligheder på trods af overfølsomhed. Allergicentret OUH har siden 2003 behandlet sukkersygepatienter med allergi over for insulin og har ved behov muliggjort fortsat insulinbehandling ved en effektiv og sikker metode som hedder toleransinduktion.

Baggrund

Kemoterapi og biologiske lægemidler indgives oftest i en blodåre eller ved indsprøjtninger i huden. Akutte overfølsomhedsreaktioner opstår mens lægemidlet gives eller i timerne efter. Symptomerne består i udslæt, vejrtrækningsbesvær, maveonde, feber og blodtryksfald. Ofte er reaktionerne milde, men alvorlige- og livtruende reaktioner forekommer. Ved overfølsomhed over for lægemidler afstås normalt fra yderligere behandling med lægemidlet. I kritiske behandlinger er tilgangen problematisk hvis der ikke findes et ligeværdigt behandlingsalternativ, og kræftpatienter og kronisk syge patienter risikerer en dårligere behandling. Omvendt risikeres nye alvorlige reaktioner ved fortsat behandling. Mens store internationale studier har vist at kræftpatienter og kronisk syge patienter med akutte overfølsomhedsreaktioner på kemoterapi og biologiske lægemidler kan drage gavn af allergiudredning og toleransinduktion, er der ikke aktuelt et lignende behandlingstilbud til danske patienter.

Formål og metode

Studie 1
Formålet er at udbygge en model for behandling af patienter med overfølsomhed over for kritiske lægemidler ud fra erfaringer fra behandling af sukkersygepatienter med insulinallergi. Journaler for 40 patienter med insulinallergi set på Allergicentret siden 2003 gennemgås og relevante patienter revurderes.

Studie 2
Med formålet at identificere kræftpatienter som kan have gavn af allergiudredning og toleransinduktion, undersøges sværhedsgrad- og hyppighed af overfølsomhedsreaktioner. Over 30 dage undersøges alle patienter på OUH’s kræftafdelinger med akutte overfølsomhedsreaktioner. Efter 3 måneder tilgås patienternes journal for at vurdere konsekvensen af overfølsomhedsreaktionen. 100-150 patienter forventes at deltage i studiet.

Studie 3
Formålet er at tilbyde allergiudredning og toleransinduktion til patienter med alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner på kemoterapi og biologiske lægemidler. Igennem et år udredes patienterne på Allergicentret OUH med sygehistorie, hudtest og blodprøver og sammen med patientens behandlingsansvarlige læge fastlægges optimal behandling:

  • Identifikation af sikre behandlingsalternativer
  • Lægemiddelprovokationstest for at be- eller afkræfte overfølsomhed i tvivlstilfælde
  • Toleransinduktion for at tillade fortsat behandling med et lægemiddel på trods af overfølsomhed. Dette udføres ved at give stigende mængde af lægemidlet. 100 patienter forventes at deltage i studiet.

Begrænsninger

Inklusion af skrøbelige patienter kan være en begrænsning, men da formålet er at finde den sikreste og mindst bivirkningstunge behandling, er det forventningen at det overkommes.

Betydning af projektet

Projektet er det første i Nordeuropa til at tilbyde allergiudredning og toleransinduktion til patienter med akutte overfølsomhedsreaktioner på kemoterapi og biologiske lægemidler. Resultatet forventes at bidrage til at flere kræftpatienter og kronisk syge patienter forbliver i den foretrukne behandling og at sikkerheden øges for patienterne.

Involvering af patienter

Patientrådet for kræftafdelingen OUH er mundligt og skriftligt informeret om projektet og har bidraget med vigtig feedback til projektets udarbejdelse. Patientrådet tilkendegiver, at projektet er relevant og vigtigt og: “Vil bidrage til mere sikre, præcise og patientorienterede behandlinger”. 

APPFWU02V