Skip til primært indhold

Nye resultater fra Onkologisk Afdeling R viser spændende resultater for brystkræft patienter

Nye lovende forskningsresultater fra forskningsenheden Cancerforskning på Institut for Molekylær Medicin på SDU samt Onkologisk Forskningsenhed fra Klinisk Institut og OUH tyder på, at der måske er godt nyt til patienter med brystkræft i fremtiden!

- Vi undersøger i øjeblikket i et klinisk forsøg effekten af ex vivo aktiverede, cancer-reaktive T-celler (kaldet ALECSAT) i patienter med triple-negativ brystkræft. Vi har nu i et nyt laboratoriestudie set utroligt lovende resultater ved brug af en kombination af immunterapi og disse ALECSAT celler; fortæller en af forskerne bag resultaterne professor Henrik Ditzel fra Onkologisk forskningsenhed på Klinisk Institut og OUH.

Resultaterne har vakt interesse hos kræftforskere og er netop blevet offentliggjort i et af de højst rangerede kræfttidsskrifter; Molecular Cancer.

- Vi er specielt imponeret over kombinationsbehandlingens evne til at reducere tumorvæksten og forhindre tumor spredning. I de mus, der modtager kombinationsbehandlingen, er, der i 75% af tilfældene ikke sket en spredning af kræften, og i resterende 25% er kræftspredningen meget reduceret. Det er meget lovende resultater, som tegner godt for fremtiden. De gode resultater, giver os forhåbninger om, at kombinationsbehandlingen også vil have gavnlig effekt på patienterne, men det skal først undersøges i kliniske forsøg. Måske vil denne nye behandlingsform på sigt blive et reelt behandlingstilbud til patienter med brystkræft og evt. også andre kræftformer; afslutter en forventningsfuld professor Henrik Ditzel.

Er du interesseret, kan du også læse mere om resultaterne her, hvor post.doc og 1. forfatter på artiklen Odd Gammelgaard fra Institut for Molekylær Medicin er blevet interviewet herom; www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyheder/lovende-resultater-i-kraeftbehandling-med-dansk-teknologi-og-immunterapi  

APPFWU01V