Skip til primært indhold

Ændringer til analysen antinukleære antistoffer (ANA)

Kort nyhed fra Klinisk Immunologisk Afdeling.

Siden d. 4 juni 2024 har følgende vedrørende analysen antinukleære antistoffer (ANA) været gældende:

  •  Analysen Nucleært-IgG [ANA];arb.k.;P (ANA screening) bliver besvaret POS eller NEG.
  • Hvis ANA screening er besvaret POS, besvares fluorescensmønstret med AC-kode separat.
  • Prøven titreres, og svar afgives med en titer-værdi jf. fluorescensmønstret (320, 640, 1.280 eller >1.280).
  • Analysen Nucleært-IgG [ANA];arb.stofk.;P (ANA titrering) kan ikke længere bestilles i WebReq.
  • Ved påvist cytoplasmatisk fluorescens bliver ANA besvaret POS.

Indikation: Undersøgelse for ANA anvendes som led i diagnostik og klassificering af ANA-associerede sygdomme, herunder autoimmun bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus, Sjögrens syndrom, systemisk sklerodermi, mixed connective tissue disease, polymyositis og dermatomyositis samt overlapssyndromer) og autoimmun leversygdom. 

Teknik: Indirekte immunfluorescens på HEp20-10-celler, som har den fordel, at der er en større andel mitotiske celler, hvilket understøtter mønstertolkningen. Der screenes i fortynding 1:320 for at opnå tilstrækkelig specificitet.

Svarafgivelse: Hvis der kan påvises ANA, bliver prøven titreret, og det endelige svar afgives med en titer-værdi (320, 640, 1280 eller >1280).

Tolkning: Resultatet skal altid tolkes i relation til patientens kliniske symptomer. Se også KIAs Brugerhåndbog og anapatterns.org

Bemærkninger: Fund af ANA er hyppigt forekommende hos raske personer (omkring 5%) og hos patienter med anden sygdom. Analysen skal derfor kun anvendes ved bestyrket mistanke om autoimmun bindevævssygdom og ikke med formålet at udelukke sygdom.

Kontaktoplysninger

Klinisk Immunologisk Afdeling 

Afdelingslæge Christine Nilsson
Mail: christine.nilsson@rsyd.dk - Tlf.: 2466 9402 

Alle OUH Praksisnyt nyhederne er blevet udvalgt og godkendt af Praksiskonsulentordningen.
Spørgsmål til udvælgelsen kan rettes til PKO postkassen; ouh.klu.pko@rsyd.dk      

APPFWU02V