Skip til primært indhold

Mads Bau Hansen

Steno Diabetescenter Odense (SDCO)

Depression, Anxiety, Stress and metabolic risk in women with recent Gestational Diabetes Mellitus


 

Graviditetsdiabetes (GDM) rammer ca. 3% af alle gravide kvinder i Danmark. Det svarer til  godt 2500 graviditeter årligt, og forekomsten er stigende. GDM er en forbigående diabetisk  tilstand, der opstår hos særligt disponerede kvinder som følge af graviditetens indvirkning på  sukkerstofskiftet. GDM har en række risikofaktorer til fælles med Type 2 Diabetes (T2D):  Overvægt/fedme, forhøjet blodtryk, familiehistorik med diabetes, stillesiddende livsstil, anden  etnisk baggrund end dansk og lav socioøkonomisk status. Desværre kan GDM have alvorlige  følger for både mor og barn - herunder graviditets- og fødselskomplikationer, og på længere  sigt diabetes, fedme og hjerte-karsygdomme.

Flere og flere studier viser tillige en sammenhæng mellem T2D/GDM på den ene side og depression, angst og stress på den anden side. Det er sandsynliggjort, at dårligt mentalt helbred også kan påvirke udviklingen og forløbet af T2D negativt. Cirka 50% af kvinder med GDM udvikler T2D i løbet af 5-10 år efter fødslen, og netop denne gruppe kan derfor have særlig nytte af livsstilsinterventioner, der forsøger at udsætte eller forhindre udviklingen af T2D. Face-it studiet er et nationalt studie, der leverer en familiebaseret livsstilsintervention til kvinder med netop overstået GDM.

Formål

Ph.d.-studiet fokuserer på depression, angst og stress hos deltagere i Face-it undersøgelsen for at kortlægge sammenhængen mellem den mentale sundhedstilstand og GDM.

Hypoteser

Vi forventer at se en sammenhæng mellem psykisk velbefindende og sukkerstofskiftet hos kvinder med tidligere GDM.

Vi forventer at Face-it programmet forbedrer kvindernes psykiske velbefindende i undersøgelsesgruppen.
Studiedesign.

Face-it projektet er et igangværende nationalt studie, der foregår i Aarhus, Odense og København. Studiet undersøger, om livstilsintervention med fokus på sundhedsadfærd kan reducere risikoen for at udvikle T2D og øge livskvaliteten blandt deltagerne, som netop har været igennem en graviditet med GDM. Studiet inkluderer både mor, partner og barn. Deltagerne undersøges med blodprøver (mor og partner) og målinger af vægt, højde og fedtprocent. Morens sukkerstofskifte undersøges ved en sukkerbelastningstest 3 og 12 måneder efter fødslen. I tillæg udfylder mor og partner et spørgeskema 3 og 12 måneder efter fødslen. Ph.d.-studiet undersøger koblingen mellem mental sundhed og GDM via 4 studier:

  • Studie 1: Litteraturstudie, hvor den internationale litteratur om sammenhængen mellem depression, angst og stress i forhold til GDM både før, under og efter fødslen gennemgås systematisk.
  • Studie 2: Undersøger sammenhængen mellem depression, angst og stress og sukkerstofskifterelaterede risikofaktorer for T2D hos kvinder med tidligere GDM 3 måneder efter fødslen.
  • Studie 3: Identificerer faktorer før og under graviditeten/fødslen med mulig sammenhæng til depression, angst og stress 3 måneder efter fødslen hos kvinder med tidligere GDM. 
  • Studie 4: Evaluerer Face-it interventionens effekt på depression, angst og stress 12 måneder efter fødslen hos kvinder med tidligere GDM.

Styrker og svagheder: Face-it studiet er et stort nationalt studie, der undersøger både fysisk og psykisk helbred, og inkluderer hele familier med fokus på livskvalitet og øget sundhed. Inklusionen i en kontrolleret undersøgelse kan dog medføre, at face-it deltagerne adskiller sig fra ikke-deltagere mht. etnicitet, sundhedshistorik og økonomiske og sociale forhold.

Klinisk relevans

Studiet bidrager med ny viden om sammenhængen mellem psykisk og fysisk sundhed og undersøger effekten af en tidlig indsats over for kvinder og familier, der er særlig udsat for at udvikle livstilsrelaterede sygdomme såsom GDM og T2D eller depression, angst og/eller stress-lidelser. Det er målet, at kvinder i højrisikogrupper fremover vil kunne modtage støtte på et tidligere tidspunkt og derved sænke risikoen for at udvikle enten en fysisk eller psykisk lidelse.

Involvering af patienter/pårørende

Kvinder med tidligere GDM og deres partnere har deltaget i udviklingen af Face-it studiet. Repræsentanter for patientinddragelse har yderligere deltaget i udvælgelsen af resultatmål og spørgeskemaer, der bruges i undersøgelsen. Sidstnævnte deltager løbende i evaluering af Face-it

APPFWU01V