Skip til primært indhold

Stefan Kastalag Risager

Ortopædkirurgisk Afdeling O

Periprosthetic fractures of the knee

I 2020 blev ca. 10.000 patienter opereret med et kunstigt knæ. Nogle patienter oplever desværre et katastrofalt knoglebrud omkring deres nye kunstige knæled. Disse patienter risikerer yderligere nedsat funktion og smerter. Hvis patienterne skal undgå denne komplikation, er vi nødt til at vide mere om hyppighed samt hvilke patienter, der har høj risiko for at pådrage sig et knoglebrud.

Behandlingen af et knoglebrud omkring et kunstigt knæled kan være en svær operation, og det kan kræve højt specialiseret ekspertise. Behandlingen er ikke tilstrækkeligt undersøgt, og da behovet for kunstige knæled er stigende, vil risikoen for knoglebrud omkring kunstige knæled også være stigende. Patienternes egen oplevelse af behandlingen og forløbet efter operation er aldrig blevet beskrevet. For at kunne forbedre forløbet efter operation skal vi vide, hvad patienternes udfordringer egentlig er.

Området mangler altså essentiel viden, og der er stort potentiale for forbedring af behandlingen og derfor igangsættes projektet.

Formål

Vi vil undersøge hvilke gener og udfordringer, der møder patienter, som er blevet behandlet for et knoglebrud omkring et kunstigt knæled. Vi vil også undersøge, hvem der er i særligt øget risiko for at få disse brud, og om den efterfølgende behandling har været tilfredsstillende målt på patientrapporteret funktion og livskvalitet samt risiko for reoperation og dødelighed.

Hypoteser

At vi får belyst nye områder af behandlingen for knoglebrud omkring kunstige knæled, som er
essentiel for den enkelte patient. At typen af kunstigt knæ kan have betydning for risikoen for at få et efterfølgende knoglebrud. At resultatet af behandlingen af knoglebrud omkring kunstige knæled, afhænger af type af operation og patientens andre sygdomme.

Studie design

Ph.d.-studiet er opdelt i fire studier, der anvender forskellige forskningsmetoder.

Studie 1: Kvalitativt og patientnært studie baseret på semistrukturerede interviews. I interviewene vil patienter, der er blevet behandlet for et brud omkring deres kunstige knæled, med egne ord kunne beskrive deres oplevelse af efterforløbet og hvilke nye problemstillinger, de oplever i hverdagen. Interviewene gennemføres 3-4 måneder efter behandling af bruddet omkring det kunstige knæled.

Studie 2: Spørgeskemastudie hvor vi undersøger patienternes knæfunktion og livskvalitet 1-3 år efter behandling for brud omkring et kunstigt knæled.


Studie 3: Registerbaseret deskriptivt studie på hele den danske befolkning ud fra to nationale registre. Studiet undersøger risikoen for brud omkring et kunstigt knæled samt patient- og kirurgiske karakteristika, der disponerer for at få et brud omkring et kunstig knæled.


Studie 4: Registerbaseret deskriptivt studie der sammenligner kirurgiske behandlinger af brud omkring et kunstigt knæled og undersøger risiko for yderligere re-operationer og mortalitet efter behandlingen.

Begrænsninger

Studie 1 vil give indblik i de første tre måneder af patientens oplevelser, men undersøger ikke fremskridt over en længere periode.
Studie 2 er der en risiko for at patienten husker forkert, især 3 år efter behandling.
Studie 3 og 4 er baseret på registre, og der er altid risiko for fejlkodning. Manglende sideangivelse ved kodning for det kunstige knæ eller ved det efterfølgende brud, kan resultere i at 5-10% af alle vores patienter må udgå.

Klinisk betydning

Ph.d. projektet vil forbedre behandlingen af knoglebrud omkring kunstige knæ. Den nye patientnære viden vil forbedre pleje, genoptræning og ambulante kontroller efter operation. Valg af type af kunstigt knæ til risikopatienter kan blive ændret og være forebyggende, så vi oplever færre knoglebrud. Behandlingen af knoglebruddet kan blive ændret og forbedret.

Involvering af patienter

Et panel af patienter og pårørende vil være med i udfærdigelsen af en interview guide til studie 1. De vil også være involveret i processen med udvælgelse af spørgeskemaer og godkende den patientinformation, der gives, når patienter skal inkluderes i studierne. Alle lægmandsbeskrivelser for de 4 protokoller gennemgås med panelet og tilrettes.

APPFWU02V