Skip til primært indhold

Alexander Venzel Rudbeck

Klinisk Genetisk Afdeling

Brystkræft en den mest udbredte kræftform blandt kvinder i verden. Hos brystkræftpatienter er
den primære tumor som regel ikke livstruende i sig selv, men det er derimod spredning af
sygdommen andre organer, også kaldet metastase, som er faretruende. På trods af stor
udvikling er metastatisk brystkræft stadig en uhelbredelig sygdom med en typisk
overlevelsestid på 18-24 måneder. Når den primære brysttumor bliver diagnosticeret, er der
sjældent tegn på metastaser, men alligevel gennemgår næsten alle patienter systematisk
behandling efter fjernelse af den primære tumor, for at undgå tilbagefald. Når der senere
alligevel opstår mistanke om metastatisk tilbagefald, anvendes bl.a. traditionel CT-scanning til
kræftopsporing. Dette projekt har dog allerede påvist at tidligere og mere præcise metoder til at
opspore metastaser og følge dem under behandling er påkrævede.

Dette studie vil udforske potentialet for at anvende cirkulerende tumor DNA (ctDNA) til at
forbedre vores mulighed for at opdage og overvåge metastatisk brystkræft. ctDNA kan findes i
blodet blandt almindeligt cirkulerende celle-frit DNA, hvis altså patienten har kræftceller et sted
i kroppen. Det er påvist at ctDNA kan bruges til at opdage kræft og til at måle og overvåge
tumorbelastning ved at analysere blodprøver. ctDNA analyse af blodprøver er et ikke-invasivt
og potentielt meget præcist alternativ til de traditionelle metoder.

Projektbeskrivelse og formål

Dette studie er en del af MESTAR-projektet som undersøger molekylære metoder til at
opspore og overvåge metastatisk brystkræft, med henblik på at finde og påvise effekten af
bedre molekylære alternativer til de nuværende metoder. Den første del af MESTAR
undersøgte effekten af PET/CT scanninger overfor traditionelle CT scanninger, og det blev
påvist at PET/CT scanning kan forbedre nuværende klinisk praksis. Denne resterende del af
MESTAR har til formål at undersøge om ctDNA analyse har samme lovende potentiale:
Studiet vil forsøge at besvare følgende problemstillinger:

  • Hvordan præsterer ctDNA analyse sammenlignet med PET/CT- og CT scanning i forhold til at
    detektere tilbagevendt brystkræft?
  • Hvordan præsterer ctDNA analyse sammenlignet med PET/CT- og CT scanning i forhold til at
    overvåge behandlingseffekten hos patienter med påvist metastatisk brystkræft

Projektet vil anvende hel-genom sekventering af både tumorvævsprøve fra den oprindelige
primære tumor, samt blodprøver fra patienten. Ved at sekventere og analysere
tumorvævsprøve, kan vi danne et billede af, hvilke mutationer som den oprindelige tumor
indeholdte, og derefter lede efter signaler som ligner disse i blodprøverne. Dette giver os
muligheden for at finde tumorsignaler hos patienten, selv hvis tumoren stadig er lille. ctDNA
analyse muliggør altså opdagelsen af tidlige signaler på tilbagevendt brystkæft, samt at
overvåge effekten af en behandling gennem blodprøver.


MESTAR-projektet rekrutterede fra september 2017 og to år frem 465 patienter med mistanke
om tilbagevendt metastatisk brystkæft. 87 af disse patienter fik bekræftet mistanken om
tilbagefald, og indgik i et behandlingsforløb som blev fulgt af MESTAR-projektet. Samtlige
patienter fik foretaget en PET/CT scanning og taget blodprøver ved mistanke-tidspunktet, og
løbende igennem behandlingsforløbet. I alt ligger der derfor mere end 4000 frosne blodprøver
klar til ctDNA analyse, som skal komplimentere og sammenlignes med de tusindvis af scanningsbilleder, som allerede er analyserede.

Kliniske perspektiver

Vi forventer at vores ctDNA analyse vil vise sig at være et effektiv værktøj til at opdage og
overvåge tilbagevendt brystkræft, på lige fod med PET/CT scanninger. Dette vil være en klar
indikation på, at den nuværende kliniske praksis kan forbedres. Vi vil både kunne påvise
ctDNAs store potentiale i klinikken, men også underbygge MESTAR-projektets tidligere
konklusioner om PET/CT-scannings fordele. Der er lovende perspektiver for en forbedret
klinisk praksis, og MESTAR kan vise vejen for hurtigere og bedre behandling af denne
sygdom.

APPFWU01V