Skip til primært indhold

Er hurtigere udskrivelser efter knæ- og hofteoperationer en god idé?

Nyt forskningsprojekt med deltagelse af 8 ortopædkirurgiske afdelinger på tværs af landet skal undersøge mulighederne for at komme hjem på selve operationsdagen efter hofte- eller knæoperationer.

22.000 patienter opereres årligt med kunstig hofte eller knæ i Danmark. Indlæggelsestiden er ca. 1 dag, men kun en lille procentdel går hjem samme dag. –I de seneste år er det kun ca. 5% af de hofte- og knæopererede patienter, der er blevet udskrevet på operationsdagen. På enkelte afdelinger i Danmark har vi forud for dette projekt haft positive erfaringer med at udskrive udvalgte patienter på operationsdagen og samtidig opretholde patientsikkerheden for disse patienter. Det nye i dette projekt er, at vi vil undersøge, om de gode erfaringer fra konceptet kan indføres bredt og på tværs af hele landet; fortæller ledende overlæge og leder af forskningsprojektet Martin Lindberg-Larsen fra forskningsenheden på Ortopædkirurgisk Afdeling O på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Projektet udføres i et samarbejde mellem 8 hospitalsenheder, som dækker næsten halvdelen af alle knæ- og hofteoperationerne på landsplan. – Hvis det er muligt at udskrive eksempelvis 30% af de opererede allerede på operationsdagen, så vil det frigive ressourcer til at fokusere mere på de allermest sårbare patienter, som kræver længere indlæggelser. Og med de begrænsede sengekapaciteter, som vi i sundhedsvæsenet skal forholde os til, så kan resultaterne måske også i fremtiden overføres til andre operationsspecialer; forklarer Martin Lindberg-Larsen.

Martin understreger til sidst, at der naturligvis i forskningsprojektet er stort fokus på omhyggelig udvælgelse af de patienter, som man kan tilbyde at blive udskrevet på selve operationsdagen; -Der er i forskningsprojektet især fokus på, at der bibeholdes en høj patienttilfredshed og –sikkerhed, og at den hurtige udskrivelse ikke medfører øgede omkostninger for patienterne og samfundet. Det er netop derfor, at det er en god ide, at en omlægning af vanlig praksis indføres som led i et forskningsprojekt, hvor vi konstant overvåger processen og sikkerheden.

Forskningsprojektet er en del af et national centersamarbejde, som er støttet af Novo Nordisk Foundation. Læs mere om det nationale samarbejde om hofte- og knæoperationer her; https://fast-track.health/ . Eller læs mere om forskningsprojektet i publikationen her

Endelig kan du også læse mere om forskningsenheden på Ortopædisk Afdeling O på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut her.

APPFWU02V