Skip til primært indhold

Om Hæmatologisk Forskningsenhed

Forskningsenhedens formål og mission

HFE-X er sat i verden for at administrere og udføre behandlingsforsøg, således at nuværende og kommende patienter vil kunne modtage de bedste behandlingsmuligheder ved god- og ondartede sygdomme i blod, knoglemarv og lymfesystem.

HFE-X er en integreret del af Hæmatologisk Afdeling X og er ansvarlig for at strukturere, planlægge, koordinere, undervise og supervisere ved iværksættelse og gennemførelse af kliniske forskningsprojekter. Dette sker i samarbejde med læger, sygeplejersker, personale fra diverse hjælpeafdelinger og repræsentanter fra medicinalindustrien. Under gennemførelse af forskningsprojekter udfører HFE-X desuden en række administrative opgaver.

Vi arbejder for, at hæmatologiske patienter i afdeling X tilbydes de nyeste behandlingstiltag gennem protokollerede kliniske forsøg, hvor lovkrav og GCP-regler overholdes, således at der indsamles valide data, som sikrer den bedst mulige behandling til den fremtidige patient.

APPFWU02V