Skip til primært indhold

Om Hæmatologisk Forskningsenhed

Forskningsenhedens formål og mission

HFE-X er sat i verden for at administrere og udføre behandlingsforsøg, således at nuværende og kommende patienter vil kunne modtage de bedste behandlingsmuligheder ved god- og ondartede sygdomme i blod, knoglemarv og lymfesystem.

HFE-X er en integreret del af Hæmatologisk Afdeling X og er ansvarlig for at strukturere, planlægge, koordinere, undervise og supervisere ved iværksættelse og gennemførelse af kliniske forskningsprojekter. Dette sker i samarbejde med læger, sygeplejersker, personale fra diverse hjælpeafdelinger og repræsentanter fra medicinalindustrien. Under gennemførelse af forskningsprojekter udfører HFE-X desuden en række administrative opgaver.

Klinisk forskning på mennesker er reguleret af lovgivningen og underlagt reglerne for "Good Clinical Practice" (GCP). Projektsygeplejerskerne har en væsentlig funktion med henblik på at sikre patientens sikkerhed og rettigheder, samt at de data der indsamles om forsøget er af sådan en kvalitet, at de kan anvendes til at forbedre og optimere fremtidige behandlingsmuligheder.

Vi arbejder for, at hæmatologiske patienter i afdeling X tilbydes de nyeste behandlingstiltag gennem protokollerede kliniske forsøg, hvor lovkrav og GCP-regler overholdes, således at der indsamles valide data, som sikrer den bedst mulige behandling til den fremtidige patient.

APPFWU01V