Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

 

Adresse

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4,
5000 Odense C

Afdeling KBF-Ambulatorium
Kløvervænget 47, indgang 40
5000 Odense C

Telefon

Ambulatoriet: 65 41 28 31
Laboratoriet: Spørgsmål vedr. ekg- og blodprøverekvireringer: 65 41 28 21

Hæmostase: 29 24 02 51
​Hverdage: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-17.00
Uden for dette tidsrum kontaktes Hæmostasevagten

Hæmostasevagten: 65 41 18 85
Hverdage: 15.00-08.00
Onsdag: 17.00-08.00
Weekend og helligdage

SKS-nummer 420251 - Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
4202517 - Ambulatorium
Lokationsnummer 5790002509223 Center for Trombose og Hæmostase
Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:
• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

(Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi's hjemmeside til  Almen praksis.)

Læger med speciale

Biokemi

Mads Nybo, ledende overlæge, 20 55 39 52

mads.nybo@rsyd.dk

Lars Melholt Rasmussen, forskningsansvarlig overlæge, professor
65 41 45 06, lars.melholt.rasmussen@rsyd.dk

Jesper Farup Revsholm, specialeansvarlig overlæge, 23 23 74 62
jesper.farup.revsholm@rsyd.dk

Pernille Just Vinholt, uddannelsesansvarlig overlæge, 29 64 86 94
pernille.vinholt@rsyd.dk

Farmakologi

Kim Brøsen, klinisk farmakologi, overlæge, professor 65 50 37 51
kbrosen@health.sdu.dk

Per Damkier, klinisk farmakologi overlæge, professor 65 50 37 90
pdamkier@health.sdu.dk

Praksiskonsulent Vakant
Behandlingsspektrum Vejledning om prøvetagning, forsendelse m.m. kan fås hos laboratoriekonsulenterne, telefon 65 41 41 69, der også hjælper med kvalitetssikring af lægernes analysevirksomhed. Se Laboratorievejledningen for Afdeling KBF.
Ambulanttilbud

Ambulatoriets åbningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.05-15.00
Onsdag kl. 07.05-17.00
Tidsbestilling til belastningsprøvetagning på telefon 65 41 28 31

Autistiske patienter fra almen praksis:
Disse patienter henvises til Psykiatrisk Afdeling P's blodprøvetagningsambulatorium
Tidsbestilling på hverdage mellem kl. 09.30-10.30 på telefon 24 98 80 38

Særlige forhold

Prøvetagningsutensilier kan rekvireres på afdelingens depot
Telefon 65 41 28 30

Center for Trombose og Hæmostase
Foretager forskellige typer af udredning, herunder trombofiliudredning og blødningsudredning.

Der tilbydes rådgivning i forbindelse med abnorm blødnings- og trombosetendens, hvor der ønskes vejledning omkring laboratoriediagnostik og monitorering. Ved spørgsmål der primært vedrører antitrombotisk eller antikoagulationsbehandling, anbefaler vi at kontakte behandlende afdeling.

Lægemiddelinformationen
Denne organisation tilbyder patientrelateret rådgivning i lægemiddelrelaterede spørgsmål, hvor problemstillingen ikke lader sig afklare ved opslag i Pro.medicin.dk.
Typiske emner er lægemidler til gravide og ammende, lægemiddelbivirkninger og lægemiddelinteraktioner. Kontakten skal foregå gennem patientens behandlende læge eller anden sundhedsfaglig person. Lægemiddelinformationen er bemandet mellem kl. 09.00 og 15.00. Kontaktinformation: telefon 20 22 88 55.
E-mail li@rsyd.dk.

Lægemiddelaboratoriet
Laboratoriet er ansvarligt for koncentrationsmåling af lægemidler i plasma.  For lægemidler, hvor den terapeutiske styring vejledes af plasmakoncentrationsmålinger, afgives kommenterede svar med konkret vejledning om dosis eller lægemiddelinteraktioner.
Kontaktinformation: telefon 65 50 28 47 eller vagthavende læge, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Porfyrilaboratoriet
På laboratoriet foretages den biokemiske udredning for alle porfyrisygdomme. Der udføres analyser på urin, blod og fæces. Porfyrilaboratoriet vil ud fra oplysninger på den enkelte rekvisition samt svar på indledende prøver foretage videre relevante analyser.
Kontaktinformation: telefon 29 64 77 62 (alternativt 65 41 28 21) eller eller vagthavende læge, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.
E-mail: ouh.kbf.porfyrilab@rsyd.dk

Sporstoflaboratoriet
Udfører måling af spormetaller i biologisk materiale.
Som rutineproduktion analyserer vi for bly i blod og aluminium i plasma.
Telefon: 65 41 28 53 eller 51 42 64 39
Telefontid: Hverdage kl. 08.30-15.00
E-mail: ode.kbf.sporstoflab@rsyd.dk 

 Forskning i klinisk biokemi  Forskning

Klinisk Farmakologi på SDU  Klinisk Farmakologi

 

 Senest fagligt revideret: 24-06-2021

 

Mere information:

Oversigt over afdelingens patientinformation


Siden er sidst opdateret: 27-09-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring