Skip til primært indhold

Det du ikke ved får patienten ondt af

Dette er en lærebog om etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kommunikation på tværs af kulturer.

Det du ikke ved får patienten ondt af

”Dette er en gratis lærebog i PDF-format om etniske minoriteters sundhed, kliniske problemstillinger og kommunikation på tværs af kulturer med fokus på sygdom, behandling og rehabilitering.

Den bygger på erfaringer fra de patienter vi har gennemgået i klinikken siden 2008 hvor klinikken startede og er desuden opbygget omkring erfaringer fra de over 1500 foredrag der har været holdt gennem årene om klinikkens erfaringer.

Det er en anderledes lærebog fordi den i høj grad bygger på patientcases og hvad man som læge, lægestuderende eller studerende på en af de andre sundhedsfaglige kandidatuddannelser kan lære af patienters liv, når man tager sig tid til at lytte til dem. Lærebogen er desuden et klinisk input der understøtter nødvendigheden af undervisningen i narrativ medicin for lægestuderende og sygeplejestuderende. Det er vigtigt at vække lægers faglige nysgerrighed efter patienthistoriens rolle i behandlingen og at skærpe lytteevne. Selv den bedste medicin virker ikke på den forkerte sygehistorie - denne nye lærebog skal motivere læger, lægestuderende og andre der arbejder sundhedsfagligt med etniske minoritetspatienter, at bruge tid på sammen med patienten at nærmere sig en fælles sygehistorie, der kan danne basis for en fornuftig diagnose og en effektiv behandling.”

/Morten Sodemann, nov. 2020
Professor og overlæge

 

Hvis du er interesseret i et gratis eksemplar af bogen som PDF, kan du sende en mail til Tine Birkebæk: tine.birkebaek@rsyd.dk eller ringe på telefon 21 65 76 65.

APPFWU01V