Skip til primært indhold

Rekvisitionssedler og rekvisition

Rekvirering af analyser ved Klinisk Genetisk Afdeling

Man kan rekvirere analyser på to måder:

Obs! Links til papir rekvisitioner kan ikke åbnes direkte. Filerne skal downloades først og derefter åbnes. (Højreklik på linket og vælg "Gem link som". Vælg placering på PC´en og åbn filen derfra).

Elektronisk rekvisition

Foregår via klinisk biokemis bestillingsmodul i Cosmic (BCC) inden for Region Syddanmark.

Der kan kun rekvireres elektronisk via BCC, når prøvematerialet er blod.

Afdelingens analyserepertoire fremgår i BCC under ”Prøveark” – ”Genetisk afd. - KGA, Odense”.

På prøvearket vinges ønskede analyser af og der vælges "Retur".

På selve rekvisitionssiden promptes man til at udfylde feltet ”Indikation, klinik og proband”. Man har 75 karakter til rådighed. Der ønskes så gode kliniske oplysninger som muligt af hensyn til analyseplanlægning og fortolkning af resultaterne. Det er tilstrækkeligt at skrive i et af promptfelterne. Såfremt der er tale om en familiær mutation, kan man med fordel angive intern reference eller DNA-gruppe nummer, som er angivet på analysesvaret på probanden.

Selve glastypen skal ikke angives. Det er default i BCC og fremgår af prøvetagningsblanketten (PTB´en), der printes ved prøvetagning.

Hvis BCC er ude af drift, anvendes i stedet postnatal papir rekvisition.

Papir rekvisition

Anvendes af alle rekvirenter udenfor Region Syddanmark.

Anvendes ved alle andre prøvematerialer end blod.

Der kan anvendes enten postnatal eller prænatal rekvisitionsseddel.

Postnatal rekvisitionsseddel - vejledning til udfyldelse på papir

Rekvisitionssedlen kan udfyldes elektronisk og udskrives.

Om muligt udskrives rekvisitionssedlen 2-sidet (1 ark).

Forsiden:

Patientdata

Påfør persondata på patient og pårørende

Pårørende data

Data kan være vigtige i relation til genetisk analyse.

Husk venligst at krydse af om forældrene er biologisk beslægtet når relevant.

Prøvemateriale

Kryds af i det aktuelle prøvemateriale og angiv oprindelse ved de nævnte muligheder.

Indikation for undersøgelse og kliniske oplysninger

Feltet bedes udfyldt så fyldestgørende som muligt. Ud over indikation for analysen bør følgende oplysninger indgå, hvis det skønnes relevant for den aktuelle problemstilling:

  • Kliniske oplysninger
  • Oplysninger om familiemedlemmer og skitse af stamtræ
  • Kendt genetisk afvigelse i familien, herunder beskrivelse af afvigelsen og hos hvem denne er fundet (kan dog også angives under pårørende data)
  • Endvidere afkrydses nederst i feltet (fremhævet med rødt), om der ønskes analyse for en i familien i forvejen kendt mutation eller screening af hele genet

Rekvirerende instans

Oplysninger om rekvirent (gerne stempel og gerne lægenavn). Lægeunderskrift bør anføres.

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent)

Angiv hvortil regningen skal sendes, hvis det ikke er til den rekvirerende afdeling (ikke nødvendig ved OUH rekvirenter).

EAN-nr.

Angiv EAN-nummer til betalende instans. Det er ikke nødvendigt ved rekvirenter fra OUH eller ved rekvirenter, der ofte rekvirerer analyser på afdelingen.

Bemærkninger til laboratoriet

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Bemærkninger til sekretariatet

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne)

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Bagsiden:

CPR.nr

Udfylde CPR-nummer igen (ikke nødvendigt hvis der er anvendt 2-sidet udskrift).

Forbeholdt laboratoriet

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Analyseliste

Der afkrydses hvilken sygdom, gen, genpanel eller analyse, der ønskes.

Findes analysen ikke umiddelbart på listen, krydses af i "Anden analyse" og der skrives hvilken sygdom/gen, der ønskes undersøgt for.

Tallene i [ ] ud for det enkelte afkrydsningsfelt angiver glastype, mængde og andre praktiske oplysninger. Betydningen af de enkelte [tal] er angivet nederst i det gule felt "Glas og mængde".

Glas og mængde

Beskrivelse af ønskede glastype, mængde og andre praktiske oplysninger.

Tallene i [ ] findes ud for det enkelte afkrydsningsfelt under analyser.

Prøvetagning

Husk at notere dato, tidspunkt for prøvetagning og initialer på prøvetager.

Prænatal rekvisitionsseddel - vejledning til udfyldelse

Rekvisitionssedlen kan udfyldes elektronisk og udskrives.

Patientdata

Påfør persondata på patient og barnefar.

Prøvemateriale

Angiv prøvedato og tidspunkt, gestationsalder, prøvemateriale og mængde.

Analysevalg

Angiv hvilke(n) analyse(r) der ønskes udført.

Indikation for undersøgelse og kliniske oplysninger

Angiv indikationen for undersøgelsen og kliniske oplysninger. Det er vigtigt for tolkningen af eventuelle genetiske resultater, at feltet er udfyldt så fyldestgørende som muligt. Husk at angive oplysninger om andre familiemedlemmer hvis det vurderes relevant for den pågældende graviditet.

Rekvirerende instans

Oplysninger om rekvirent (gerne stempel og gerne lægenavn). Lægeunderskrift bør anføres.

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent)

Angiv hvortil regningen skal sendes, hvis det ikke er til den rekvirerende afdeling (ikke nødvendig ved OUH rekvirenter).

EAN-nr.

Angiv EAN-nummer til betalende instans. Det er ikke nødvendigt ved rekvirenter fra OUH eller ved rekvirenter, der ofte rekvirerer analyser på afdelingen.

Bemærkninger til laboratoriet

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Bemærkninger til sekretariatet

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne)

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

APPFWU01V