Skip til primært indhold

Om afdelingen

Introduktion til Klinisk Genetisk Afdeling

Klinisk Genetisk Afdeling varetager dels genetisk rådgivning dels laboratorievirksomhed. Til afdelingen er desuden knyttet Forskningsenheden Human Genetik under Klinisk Institut. Afdelingen varetager/deltager i uddannelse af flere forskellige faggrupper.

Genetisk rådgivning

Ambulante patienter henvises til familieudredning for arvelige sygdomme hos enten dem selv eller familiemedlemmer. En stor del af de henviste patienter er selv raske. Der foretages udredning for mulig arvelighed inkl. genundersøgelser, risikovurdering og henvisning til kontrolprogrammer, hvor dette er aktuelt. Der er ca. 1000 ambulante forløb pr. år.

Laboratorium

Der foretages overordnet to forskellige typer analyser: analyser som er baseret på celledyrkning og undersøgelser udført på DNA. Der foretages analyser på væv fra fostre, levende og afdøde personer med henblik på diagnosticering af arvelige lidelser. Afhængig af analysetype modtages prøver fra OUH, Region Syddanmark, hele landet og for enkelte analyser også fra udlandet.

Laboratoriets analyser er akkrediteret efter ISO 15 189. De akkrediterede analyser kan ses på www.danak.dk under laboratorie 1024 - Metodeliste.

Venlig hilsen

Lilian Bomme Ousager

Cheflæge, professor

Klinisk Genetisk Afdeling


65 41 16 05 eller 26 80 36 27
APPFWU02V