Skip til primært indhold

Ekstern blodprøvetagning

Information til praksis om regler og procedurer vedrørende blodprøvetagning i eget hjem

Klinisk Biokemisk afdeling tilbyder blodprøvetagning i patientens eget hjem, inklusiv plejehjem, hospice og fængsler. Der skal foreligge en aftale med borgerens bopælskommune.

Aftalen omfatter ikke akut prøvetagning.

Ønsker praktiserende læger, sygehusafdelinger og ambulatorier prøvetagning i eget hjem, skal der foreligge en aftale med kommunens hjemmepleje. Det er kommunerne, som betaler de ekstra omkostninger, der er forbundet med prøvetagning hos patienten.

Læs mere om aftalen på regionsyddanmark.dk 

Blodprøvetagningen finder sted på hverdage med start kl. 08.00 og slut kl. 15.00.

Klinisk Biokemisk afdeling planlægger de indkommende rekvisitioner indenfor 10 hverdage, idet der tages hensyn til prøvetagning på forudbestilte dage, men det kan ikke påregnes.

Der er ikke faste ruter, men normalt køres efter nedenstående plan:

Mandag: Vester Skerninge, Fåborg by, Bøjden, Horne, Faldsled og Millinge
Tirsdag: Langeland, Tåsinge og Svendborg Vest
Onsdag: Svendborg by
Torsdag: Fåborg by, Broby, Korinth og Stenstrup
Fredag: Svendborg Øst, Skårup, Vejstrup, Lundeborg, Hesselager og Gudbjerg

Planlægning af ruten samt udskrivning af breve til patienten foretages 3-5 dage før prøvetagningen.

Klinisk Biokemisk afdeling sender et Q brev til patienten før prøvetagningen, der indeholder oplysninger om:

·        Prøvetagningstidspunkt (tidsperiode)

·        Faste / medicinfaste, hvis det er aktuelt

·        Urinopsamling, hvis det er aktuelt, medsendes patientvejledning og utensilier til opsamlingen.

Brevskrivning til patienten kan undlades, hvis det aftales med rekvirent eller patient.

APPFWU01V