Skip til primært indhold

Almen Praksis - KBA vejledninger

Vejledning, nødblanket, erstatnings CPR

Borgere, der henvender sig hos en praktiserende læge uden at have et CPR-nummer, skal have tildelt et erstatnings CPR-nummer fra regionens CPR-komponent, inden blodprøver rekvireres i Webreq.

Erstatnings CPR-nummer udleveres/reserveres ved henvendelse til KBA OUH Svendborg på telefon: 63 20 25 20Nødblanketten anvendes når Webreq er ude af drift. Blanketten anvendes både til blodprøvetagning i praksis og som henvisning til prøvetagning i Klinisk Biokemisk ambulatorium.

APPFWU01V