Skip til primært indhold

Komiteen for Antibiotika og Infektionskontrol

Komiteen for Antibiotika og Infektionskontrol ved OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus har til opgave at sikre en høj hygiejnisk standard på hospitalet

Hygiejnen på sygehuset dækker alle personalegrupper, der er ansat, uanset hvilken funktion vedkommende er ansat i.
Hovedopgaverne er at forebygge spredning af smitsomme sygdomme og undgå, at patienter og personale pådrages en infektion.


Komiteen er repræsenteret ved:

Direktionen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Antibiotikagruppen
Repræsentanter for forskellige afdelingsledelser
Kvalitetsafdelingen  
Hygiejnesygeplejersker

APPFWU02V