Skip til primært indhold

Infektionshygiejnisk Enhed ved OUH

Herunder kan du læse mere om Infektionshygiejnisk Enhed ved OUH

Tværgående infektionshygiejniske retningslinjer kan findes på Komiteen for Antibiotika og Infektionskontrols side i infonet – der kan også opnås direkte adgang via intranettets forside

Fundamentet for forebyggelse af sundhedssektor-erhvervede infektioner er en god overholdelse af de generelle hygiejniske forholdsregler, der gælder for alle patienter - i alle afdelinger – i alle undersøgelses-behandlings- og plejesituationer beror på, at alle menneskelige udskillelser skal betragtes som smittefarlige

De generelle hygiejniske forholdsregler omfatter:

  • Gennemført håndhygiejne herunder brug af handsker, hvor det er relevant
  • Beskyttelse af uniform ved risiko for en forurening
  • Anvendelse af plastforklæde
  • Beskyttelse af ansigt ved risiko for stænk og sprøjt
  • Spild tørres straks op, stedet rengøres og desinficeres
  • Rengøring/desinfektion/sterilisation af udstyr
  • Håndtering og transport af affald, snavsetøj og prøvemateriale
  • Adskillelse af rent og urent i indretning og i arbejdsgange
  • For personale, der ikke er i en funktion hvor der kræves uniformering gælder almindelig god hygiejnisk adfærd, herunder udførelse af håndhygiejne inden man spiser, efter toiletbesøg etc.

Mere viden finder du bl.a. hos din hygiejnekoordinator i din afdeling – endvidere er her nogle links til relevante sider/film der belyser afbrydelse af smitteveje – herunder håndhygiejne og forebyggelse af urinvejsinfektioner:
 

E-learning. Værd at vide om håndhygiejne. SSI

https://ssi.essenslms.com/public/vav_hh/index.html#/ 

 

Film med grøn maling. Region Hovedstaden

”Den usynlige udfordring” 

"Den usynlige udfordring II"
 

Hand Hygiene Educational Training Video

https://www.youtube.com/watch?v=LvRP3c5n3P8 
 

Infection control: break the chain. University Hospitals Birmingham

https://www.youtube.com/watch?v=_o9SxDFPUiA  
 

E-læring om forebyggelse af UVI-kateterrelaterede urinvejsinfektioner

http://www.ssi.essensIms.com/public/vav_uvi/index.html#/ 
 

Kursus. Værd at vide om håndhygiejne. SSI

https://ssi.essenslms.com/public/vav_hh-k/index.html#/

 

Kontaktoplysninger til Infektionshygiejnisk Enhed:
 

Cheflæge Anette Holm: anette.holm@rsyd.dk

Overlæge Flemming Rosenvinge: Flemming.rosenvinge@rsyd.dk 

Overlæge Sanne Grønvall Kjær Hansen: Sanne.Groenvall.Kjaer.Hansen@rsyd.dk 

Afdelingslæge Charlotte Nielsen Agergaard: charlotte.agergaard@rsyd.dk

 

Hygiejnesygeplejerskerne: Telefonnr. og mail, hygiejnesygeplejersker:

Lise Andersen: 5164 0841 lise.andersen@rsyd.dk 

Mette Detlefsen: 2346 6576 mette.detlefsen@rsyd.dk 

Hanne Højvang: 2940 7538 hanne.hoejvang@rsyd.dk 

Hanne Lundgaard: 2115 3539 hanne.lundgaard@rsyd.dk 

Mitte Imhoff Lyse: 5148 7284 mitte.imhoff.lyse@rsyd.dk 

Trine Ladegaard: 2452 0305 trine.ladegaard@rsyd.dk 

Helle Pries Kristiansen:2393 6120 helle.pries.kristiansen@rsyd.dk 

Jane Fritsdal Refer: 2128 9367 jane.refer@rsyd.dk 

Sekretariatet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling: 6541 3992 
 
 

APPFWU01V