Skip til primært indhold

Geriatrisk Klinik

Klinikken foretager geriatrisk udredning, behandling og opfølgning af geriatriske patienter i tværfaglige teams, bestående af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut og læge.

APPFWU02V