Skip til primært indhold

Almen praksis

Afdeling Q's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

• Du kan benytte korrespondancemodulet og skrive til vores e-mail. 
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os.

Du kan ringe på 65 41 18 85.

Infektionsmedicinsk Afdeling Q

J. B. Winsløws Vej 4

5000 Odense C

65 41 13 21

4202360 - Infektionsmedicinsk Afdeling Q
4202369 - Infektionsmedicinsk Ambulatorium

5790001354145

Overlæge, professor, forskningsleder Isik Somuncu Johansen
Overlæge, professor Morten Sodemann.
Overlæge Raquel Martin Iguacel
Overlæge Sigurdur Skarphedinsson
Overlæge Inge Holden

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Afdelingen varetager diagnostik, behandling og forskning vedrørende:

komplicerede eller livstruende infektioner i centralnervesystemet, hjerte, lunger, mave-tarmkanal, urinveje, knogler og bløddele, HIV/AIDS og viral hepatitis, tuberkulose, nontuberkuløs mykobakteriose, importerede infektionssygdomme, tropesygdomme og patienter med primær og erhvervet immundefekt.

Afdelingen har regionsfunktion for Region Syddanmark og under afdeling Q hører også Indvandrermedicinsk Klink. Læs Indvandrermedicinsk Kliniks oplysninger til almen praksis her.

Infektionsmedicinsk ambulatorium modtager patienter med - eller mistænkt for - infektionssygdomme, herunder virushepatitis, immundefekttilstande (blandt andet HIV/AIDS og gammaglobulinmangel), tropesygdommem tuberkulose, familiær middelhavsfeber og patienter med feber af ukendt årsag. Endvidere kan personer med latent TB infektion eller personer med særlig risiko for HIV-eksposition henvises til vurdering for forebyggende behandling.
COVID ambulatoriet under afdelig Q varetager opfølgning af pt efter COVID og efter henvisning fra praksis udrending for COVID senfølger. Patienter der ønsker screening for HIV  kan henvende sig herom alle hverdage inden kl. 14.00 - eventuelt anonymt - uden lægehenvisning. Nyopdagede HIV-positive kan få en tid hos en læge med meget kort varsel, også når HIV-testen er taget hos egen læge.
Afdelingens speciallæger kan rådspørges om infektionsmedicinske problemstillinger på telefon 66 11 33 33. Korrespondancer foretrækkes og forsøges besvaret inden for 1 døgn.

APPFWU01V