Skip til primært indhold

Administration af medicinsk kræftbehandling

Administration af medicinsk kræftbehandling

Administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet - Cytarabine/Vidaza

Flere behandlinger kan gives som subkutane injektioner.

Denne administrationsform kan med fordel varetages i hjemmet, da patienten således ikke behøver at være indlagt eller møde ambulant.
 

Formålet med denne information er at skabe tryghed omkring administration af medicinsk kræftbehandling i hjemmet.

 

Alle nødvendige utensilier udleveres fra behandlende afdeling.

Hjemmeplejen sørger selv for engangshandsker, adrenalin og førstehjælpsremedier.

Brugte utensilier såsom sprøjte, kanyler, engangshandsker mv. kasseres i kanyleboksen, som efter endt kur medbringes af patienten til destruktion på behandlende afdeling.

Patienten skal medbringe evt. kølebokse ved næstkommende kontrol på sygehuset.
Patienten medgives patientinformation om det pågældende præparat.

 

•        Kuren og understøttende medicin fremgår af FMK.

•        Medicinen opbevares efter forskrifterne og utilgængeligt for børn.

•        Patienten medgives ved første behandling hjemme, og hvor det er relevant følgende pjecer:

 

Link til pjece om azacitidin

Link til pjece om vidaza

Link til lavdosis cytosar

 

”Cystostatika -  vejledning i plejen de første 5 dage efter kemoterapi - Information til hjemmeplejen eller anden sygehusafdeling ”

 

”Kemoterapi og samvær – vær sammen som i plejer – med en god hygiejne de første 5 dage efter behandling”

Om håndtering af CVK

 

Yderligere information

På  www.pro.medicin.dk  kan der læses yderligere om de enkelte kure.

 

Den regionale samarbejdsaftale: http://faelleskommunalsundhed.dk/wp-content/uploads/2017/08/samarbejdsaftale-lavpotent-kemo-2017.pdf

 

Kontakt

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte:

patientforløbsvejlederen på tlf: 6541 1172 mandag-fredag kl. 8.30-14.00,

udenfor dette tidsrum rettes henvendelse til sengeafsnit X2 på tlf: 6541 1152

 

Vores eksterne infonet kan altid tilgåes på følgende link:https://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk

APPFWU02V