Skip til primært indhold

Palliation

Hvad er palliativ indsats og læs strategien for den palliative indsats på OUH

Palliativ indsats er lindrende behandling, pleje og omsorg til mennesker med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig. Målet er at fremme livskvaliteten for patienter og deres pårørende ved at lindre de gener, som sygdom kan medføre. 

Hvem er Palliativt Team Fyn

Vi er et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykolog, socialrådgiver, præst, sekretærer og koordinator for frivillige, der arbejder på tværs af primær- og sekundærsektor.

Hvem kan henvise

Voksne (>18 år) med uhelbredelig, livstruende fremadskridende sygdom med komplicerede symptomer og problemer.

Hvad tilbyder vi

Palliativt Team Fyn tilbyder hjælp til symptomer og problemer, hvor der er behov for specialiseret indsats.

Det kan fx dreje sig om

  • smerter, kvalme, vejrtrækningsbesvær, appetitløshed, træthed 
  • sociale og økonomiske forhold
  • psykologiske og følelsesmæssige problemer
  • åndelige/eksistentielle overvejelser
  • støtte til pårørende
  • rådgivning til familier med børn
  • støtte til efterladte (hvis patienten har haft et forløb i teamet)

Vanligvis skal der være flere problemstillinger, før patienten kan blive tilknyttet teamet.
Teamet medvirker til koordinering af patientforløb. Vi arbejder for, at patienter skal kunne tilbringe den sidste tid i de omgivelser de selv ønsker - eget hjem, på hospital, plejehjem eller hospice.

Palliativt Team Fyn tilbyder også rådgivning til professionelle samarbejdspartnere og undervisning og uddannelse af sundhedspersonale  indenfor det palliative område. Vi kan i særlige tilfælde tilbyde kortvarig supervision af fagpersoner, der arbejder med vanskelige forløb, hvor teamet er tilknyttet.

Hvem samarbejder vi med

Teamet samarbejder med de fagpersoner, som er tilknyttet patienten, dvs. praktiserende læger, sygehuslæger, hjemmeplejen, fysioterapeuter etc. Vi overtager ikke den daglige behandling og pleje af patienten, men tilbyder vores indsats i samarbejde med det personale, som varetager den daglige pleje og behandling.

Palliativt Team Fyn har tæt samarbejde med Hospice Fyn, Hospice Sydfyn samt det palliative sengeafsnit.

Hvordan bliver man tilknyttet teamet

Alle læger kan henvise til Palliativt Team Fyn. Såfremt en anden end patientens alment praktiserende læge henviser patienten, bør henvisningen ske i samråd med egen læge. Henvisningen vurderes inden for en til to arbejdsdage efter modtagelsen. Tid til indledende samtale med patient og pårørende bliver fremsendt inden for få dage. Ved den indledende samtale vurderes, hvilken hjælp der er brug for.

Kontakten kan bestå af hjemmebesøg, telefonsamtaler, ambulante vurderinger, tilsyn på hospital og plejehjem.

Yderligere oplysninger om henvisning til teamet

 

 

APPFWU02V