Skip til primært indhold

Henvisningsprocedure

Hvem kan henvises og hvad skal en henvisning indeholde

Såfremt en anden end patientens alment praktiserende læge henviser patienten, bør henvisningen ske i samråd med egen læge.

Målgruppe

Vi tilbyder primært hjælp til patienter (>18 år) med alvorlig, uhelbredelig sygdom med kompleks palliativ problemstilling, hvor der er behov for tværfaglig specialistindsats.

Forud for henvisning skal patienten være

 • diagnostisk færdigudredt
 • velinformeret om sin sygdom, herunder dens uhelbredelige karakter
 • informeret om og acceptere henvisning til Palliativt Team Fyn

Henvisningen skal indeholde

 • navn, CPR-nr., adresse, telefonnummer. (Opholdsadresse/telefon, hvis anden end hjemadressen, bedes dette anført)
 • oplysning om egen læge
 • henvisningsdiagnose
 • kort resumè af sygehistorie
 • aktuelle problemstillinger og formål med henvisning (Dette punkt vægtes meget højt, og mangelfulde oplysninger kan føre til unødig ventetid)
 • relevant socialanamnese
 • aktuel medicinliste
 • oplysning om terminalerklæring (LÆ165), terminaltilskud til lægemidler, plejeorlov eller iværksat fysioterapi
 • oplysning om eventuel stamafdeling 

Henvisningen vurderes i løbet af en til to dage efter modtagelsen. Tid til indledende samtale med patient og pårørende fremsendes inden for få dage. Første hjemmebesøg tilstræbes afholdt i løbet af en til to uger efter modtagelsen af henvisningen, såfremt det er relevant og muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske og egen læge. 

Henvisninger ønskes elektronisk og kan sendes til

Fra egen læge
lokationsnummer: 5790000210084
SKS-kode:  4202269

Fra sygehusafdeling
O RP

APPFWU01V