Skip til primært indhold

Om Klinisk Biokemisk afdeling OUH Svendborg

Om Klinisk Biokemisk afdeling OUH Svendborg

Klinisk Biokemisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus

Omfatter laboratorie- og blodbankvirksomheden ved tre sygehusenheder. Det største lokale laboratorium i afdelingen ligger på OUH Svendborg Sygehus. De to andre på henholdsvis Nyborg Sygehus og Ærøskøbing Sygehus.

Klik ind på de lokale afsnit af Klinisk Biokemisk Afdeling for at få oplysninger om åbningstider og adresser.

Generelt om den klinisk biokemiske funktion

Klinisk Biokemi er et lægeligt speciale, som har til formål at bygge bro mellem teoretisk viden om biokemiske og molekylærgenetiske forhold på den ene side og kliniske problemstillinger, der hænger direkte sammen med patienternes sygdomme på den anden side. Lægerne i afdelingen er således kliniske biokemikere, som søger at sikre, at den teoretiske viden fra de naturvidenskabelige discipliner udnyttes optimalt, når patienternes sygdomme udredes og når behandling af sygdomme skal kontrolleres. Der, hvor viden ikke foreligger, kan biokemikerne tage initiativ til at udføre forskning og udvikling til gavn for patienterne.

Undersøgelser

Undersøgelse af blodprøver eller urinprøver fra patienter varetages overvejende af bioanalytikere, der også forestår undersøgelser af hjertets elektriske aktivitet, i daglig tale ekg, mv.. Bioanalytikerne har stor viden indenfor det tekniske felt og sikrer kvaliteten af analyseresultaterne, at svarene afgives korrekt og rettidigt til de henvisende læger og anden formidling af laboratoriets arbejde.

Samarbejde mellem sygehus og primærsektoren

Afdelingen modtager patienter henvist af læge. For mange sygdomme eller mistanke om bestemte sygdomme ligger der aftaler mellem patientens læge og laboratoriets læger om, hvordan udredningsarbejdet skal foregå. Herudover kan patientens læge altid henvende sig til laboratoriets læger for at drøfte udredningen af patienter.
Afdeling KBA har også tæt samarbejde med kommuner og institutioner vedr. blodprøvetagning i eget hjem eller plejehjem.

Organisation og ledelse

Afdelingens kapacitet og aktivitet er fastsat med udgangspunkt i de funktioner og opgaver, som afdelingen skal varetage i henhold til beslutninger i Regionsrådet, Sundhedsudvalget og OUH’s direktion.
Virksomheds- og ledelsesgrundlaget for KBA, OUH Svendborg udgøres af følgende dokumenter:
RSD, ledelsesregulativ
OUH, Ledelsesgrundlag

KBA følger, som resten af OUH, Region Syddanmarks overordnede værdier:
- Ordentlighed i det vi gør og siger
- Vækst i fagligheden
- Rum til fornyelse og begejstring

Blodbanken i OUH Svendborg Sygehus

Klinisk Biokemi varetager funktionen mht. udlevering af blod. Alt omkring donorer varetages af KIA, OUH Odense i Svendborg. KIA.

Oplysninger om lokale afsnit af Klinisk Biokemisk afdeling

Som følge af forskelle i specialiseringsgraden og størrelsen af de enkelte sygehusenheder i OUH Svendborg Sygehus, er udbudet af analyser og andre, mere specialiserede funktioner meget forskellig fra enhed til enhed.
Klik ind på de lokale afsnit af Klinisk Biokemisk Afdeling for at få oplysninger om undersøgelser og åbningstider.

Ved interesse for at læse Klinisk Biokemisk afdelings årsberetning, kan man rette henvendelse til :

Klinisk Biokemisk afdeling OUH Svendborg

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg, Indgang 70


63 20 25 20

Mere information:
Åbningstider for telefonisk henvendelse:
Hjælp til tidsbestilling, hverdage kl. 11.00 - 13.00 - Kun for borgere som ikke har adgang til MITID.
Andre henvendelser, 07.30 - 15.00
Telefon 63 20 25 20

Åbningstider for blodprøvetagning og EKG:
Mandag til onsdag kl. 07.00 - 15.30
Torsdag kl. 07.00 - 17.00
Fredag kl. 07.00 - 15.00

Lukket:
1. maj,
Kristi Himmelfartsdag,
24., 25., 26., og 31. december samt 1. januar

Åben:
Store bededag
5. juni Grundlovsdag

APPFWU01V