Skip til primært indhold

Om afdelingen

Hudafdeling I og Allergicentret er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark, der varetager undersøgelse og behandling af patienter med alle former for hudsygdomme, allergologiske sygdomme og seksuelt overførbare sygdomme.

Afdelingen varetager behandlinger på såvel hovedfunktionsniveau som regionsfunktionsniveau og har højt specialiseret funktion for hereditært angioødem (HAE), kontakteksem og arbejdsdermatologi, mastocytose, udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser inklusiv insulinallergi. Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger i hudsygdomme og andre hospitalsafdelinger.

Hudafdeling I og Allergicentret består af

Hudambulatorium

Foretager udredning og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hud- og kønssygdomme (seksuelt overførbare sygdomme, genitale dermatoser, hudtumorer, operationer, lys og laserbehandling samt behandling for hyperhidrose).

Dagklinik

Modtager patienter i alle aldre til udredning og behandling af svære og kroniske hudsygdomme (psoriasis, HAE, patienter med immunologiske sår, kontakteksem, håndeksem, atopisk eksem, bindevævssygdomme i huden, medfødte hudsygdomme og kronisk urticaria). Afdelingen har et allergi laboratorium, der foretager undersøgelse for kontaktallergi. Afsnittet er beliggende på Patienthotellet på 7. sal. 

Allergicenter

Modtager patienter, både børn og voksne, til udredning og behandling af komplicerede allergiske lidelser (lægemiddelallergi, fødevareallergi, insektstiksallergi) i samarbejde med forskellige afdelinger på OUH.  Allergicentret har tilknyttet Mastocytose centret (MastOUH)

Klinisk forskningsenhed Hud og Allergi - ORCA

Afdelingen råder over sengepladser på FAM til brug ved akutte/subakutte indlæggelser.

Hudafdeling I har indført afsnitsopdelte funktionsledelser med det formål at styrke afdelingens kerneydelser og samtidigt at synliggøre afdelingens højt prioriterede indsatsområder. Afsnitsledelserne for Allergicentret, Dagklinik (7.sal) og Ambulatoriet består af en afdelingssygeplejerske og en overlæge.

Hudafdeling I og Allergicentret har 2 professorer, 7 overlæger, 8 afdelingslæger, 6-7 kursusreservelæger og 6 læger i introduktionsstillinger. Afdelingen varetager ikke sideuddannelse af andre specialer, men tilbyder 1-2 årigt fagområde uddannelse inden for allergologi indenfor specialerne dermatologi, pædiatri, arbejdsmedicin, lungemedicin m.fl.

APPFWU01V