Skip til primært indhold

Farmakologi

Præsentation af afdelingen

Afdelingens funktionsområde

Klinisk farmakologi er et regionalt speciale. I overensstemmelse med specialeplanen løser vi opgaver relateret til rationel anvendelse af lægemidler på regionalt niveau. Disse omfatter i væsentlige træk:

 • Lægemiddelinformation med patientnær rådgivning
 • Kliniske fortolkninger af lægemiddelanalyser
 • Monitorering af lægemiddelforbrugsmønstre
 • Udarbejdelse og implementering af strategier til af sikre en rationel anvendelse af lægemidler
 • Faglig understøttelse af myndigheder og regionale beslutningstagere på lægemiddelområdet
 • Undervisning og forskning

Eksterne funktioner

Klinisk farmakologi har formaliseret samarbejde med - og funktionsudøvelse på:

 • Sydvestjysk sygehus
 • Lægemiddelenheden i Region Syddanmark (primærsektoren); herunder Telefarmakologisk Ambulatorium
 • Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Steno Diabetes Center Odense

Andre vigtige samarbejdsrelationer

 • Sygehusapotek Fyn, SAF
 • Klinisk Institut, KI, Syddansk Universitet
 • Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST, Syddansk Universitet
 • Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, IRS, Syddansk Universitet

Afdelingens aktuelle fokusområder omfatter at sikre:

 • At regionens udgifter på medicinområdet er transparente, og at en uhensigtsmæssig udvikling kan adresseres rettidigt af beslutningstagerne
 • Rationel overordnet og patientnær anvendelse af lægemidler i primær- og sekundærsektoren samt psykiatrien
 • Rationel anvendelse af lægemidler med hensyn til implementering og monitorering af guidelines, behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer
 • Rettidig sagsbehandling ved ibrugtagning af nye (dyre) lægemidler, som ikke er behandlet i Medicinrådet
 • Repræsentation og systematisk understøttelse af Region Syddanmarks interessenter i Medicinrådet samt øvrige relevante udvalg
 • Efteruddannelse af sundhedspersonale og koordination af sparring med kommercielle interessenter på lægemiddelområdet
APPFWU02V