Skip til primært indhold

Udvikling og forbedring

Organisering af arbejdet med udvikling og forbedring i Fælles Akutmodtagelse

Fælles Akutmodtagelse er en afdeling præget af mange forandringer og udviklingstiltag - for ikke at tale om stor uddannelsesaktivitet i afdelingen.

Vi har 10 kliniske sygeplejespecialister til bl.a. at varetage afdelingens udviklingsopgaver.

I Fælles Akutmodtagelse ønsker vi at arbejde målrettet og systematisk med forbedring af bl.a. kvalitetssikring og patientsikkerhed. Derfor har vi en Forbedringsgruppe.

Forbedringsgruppen gennemgår og scorer rapporterede utilsigtede hændelser samt planlægger og deltager i kerneårsagsanalyser i samarbejde med riskmanager på Odense Universitetshospital. Gruppen planlægger og udarbejder også tiltag til sikring af patientsikkerheden i afdelingen på baggrund af rapporterede utilsigtede hændelser. Derudover giver gruppen tilbagemeldinger til personale om opfølgningen på utilsigtede hændelser samt vejleder og underviser personale i håndtering af utilsigtede hændelser i afdelingen. Gruppen udarbejder årsrapport for patientsikkerhedsområdet.

APPFWU01V