Skip til primært indhold

Udvikling og forbedring

Organisering af arbejdet med udvikling og forbedring i Fælles Akutmodtagelse

Fælles Akutmodtagelse er en afdeling præget af mange forandringer og udviklingstiltag - for ikke at tale om stor uddannelsesaktivitet i afdelingen.

Vi har 10 kliniske sygeplejespecialister til bl.a. at varetage afdelingens udviklingsopgaver.

I Fælles Akutmodtagelse ønsker vi at arbejde målrettet og systematisk med forbedring af bl.a. kvalitetssikring og patientsikkerhed. Derfor har vi en UTH-gruppe.

UTH-gruppen gennemgår og scorer rapporterede utilsigtede hændelser samt planlægger og deltager i kerneårsagsanalyser i samarbejde med riskmanager på Odense Universitetshospital. Gruppen planlægger og udarbejder også tiltag til sikring af patientsikkerheden i afdelingen på baggrund af rapporterede utilsigtede hændelser. Derudover giver gruppen tilbagemeldinger til personale om opfølgningen på utilsigtede hændelser samt vejleder og underviser personale i håndtering af utilsigtede hændelser i afdelingen. Gruppen udarbejder årsrapport for patientsikkerhedsområdet.

APPFWU02V