Skip til primært indhold

Forskning for og med patienter og pårørende

OUH's indsatsområde "Forskning for og med patienter og pårørende" fra forskningsstrategien 2021-2025 har fokus på aktivt at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen.

OUH har kontinuerligt arbejdet for at sikre inddragelse af patienter og pårørende i forskning.

 OUH  har i en del år haft involveret patienter og pårørende i centrale forskningsråd og udvalg men i forbindelse med den nye forskningsstrategi er det blevet besluttet at etablere et helt nyt center med fokus på patient- og pårørendeinddragelse i forskning; Center for forskning sammen med patienter og pårørende.

Centeret har fokus på at støtte arbejdet med at få skabt mere inddragelse ved at støtte forskere og patienter til at finde et fælles grundlag for etablering af samarbejder.

Arbejdsgruppen

  • Professor Astrid Janssens, OUH Patient- og Pårørendeservice (formand)
  • Patient- og pårørenderepræsentant Anne Kragh-Sørensen
  • Patient- og pårørenderepræsentant Anders Friis Olsen
  • Professor Dorthe Nielsen, Afd. Q og Afd. G
  • Professor/forskningsleder Kristian Kidholm, CIMT
  • Lektor/forskningsleder Kent Søe, Afdeling for Klinisk Patologi
  • Lektor Hanne Agerskov, Afd. Y
  • Post.doc Eva Lærkner
  • Patient- og Pårørendeleder Janni Eriksen-Jensen, OUH Patient- og Pårørendeservice
  • Ph.d. studerende Anne Therese Wettergren Karlsson, Klinisk Udvikling

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Forskningsteamet.

APPFWU01V