Skip til primært indhold

Tidlig igangsættelse af behandlingsforløb for kroniske nyrepatienter - national undersøgelse om de sundhedsprofessionelles holdninger og erfaringer

Ny national undersøgelse viser, at de sundhedsprofessionelle på landsplan mangler viden og kompetencer til at føle sig klar til tidlig planlægning af behandlingsforløb for patienter med kronisk nyresygdom.

På nationalt plan er der i dag over 26.000 patienter, der lever med kronisk nyresygdom. For disse kan livet som nyrepatient betyde, at der er behov for regelmæssig dialyse og en ændret hverdag. For mange af disse patienter kan det være vigtigt, at planlægning og valg af behandling kommer i gang tidligt i deres sygdomsforløb. Desværre sker dette ofte for sent for patienterne.

-Vi ønskede at undersøge, hvordan de sundhedsprofessionelle i Danmark har det med at igangsætte tidlig planlægning og beslutning om behandlingsforløb for disse patienter. Internationale undersøgelser har nemlig vist betydelige barrierer imod igangsættelse af tidlig planlægning af behandling, fortæller nogle af forskerne bag studiet; ph.d. studerende Christina Frandsen og professor Hanne Agerskov fra Nyremedicinsk forskningsenhed på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Hanne fortsætter - Derfor validerede vi et australsk spørgeskema, som kunne hjælpe os med at få en større indsigt i, hvilken viden og hvilke holdninger sundhedsprofessionelle i Danmark oplever i forhold til tidlig planlægning af behandling sammen med patienter med kronisk nyresygdom og deres pårørende.

Gennem det tværfaglige spørgeskema, som blev besvaret af over 200 sundhedsprofessionelle på tværs af nyremedicinske afdelinger i Danmark, viste det sig, at over 50% af de adspurgte sundhedsprofessionelle ikke mente, at tidlig planlægning af behandlingsforløb for disse patienter var eksisterende på deres afdelinger i dag. Det kliniske personale pegede bl.a. på, at de manglede tid, mere erfaring og bedre informationer om procedurer, før de følte sig klædt på til at igangsætte tidlige samtaleforløb om behandlingsmuligheder og valg for patienterne og deres familier.

For Hanne Agerskov er udviklingen af de sundhedsprofessionelles kompetencer samt inddragelse af patienter og pårørende vigtige forudsætninger, når det kommer til tidlig planlægning af behandlingsforløb. – Undersøgelsen vidner om, at der mangler træning af sundhedspersonalet, således de udvikler deres kompetencer til at kunne igangsætte de tidlige planlægningsforløb Herunder er inddragelsen af patienter og pårørende essentiel, da det er vigtig med partnerskaber, således beslutninger på vegne af patienten bliver truffet i fællesskab mellem patienten, pårørende og det kliniske personale. Alt sammen for at sikre det bedste resultat for patienten og familiens hverdag.

Er du interesseret i selve undersøgelsen samt resultaterne herfra, kan du læse mere her. 

Er du i stedet interesseret i at læse mere om forskningen på Afdeling Y på OUH, kan du læse mere her.

APPFWU01V