Skip til primært indhold

Forskning i Nyremedicinsk Afdeling Y

Som højtspecialiseret afdeling på Odense Universitetshospital er forskning en vigtig del af hverdagen og afdelingens fortsatte udvikling. Vi forsker i alle områder inden for nyremedicin (nefrologi) i et tæt samarbejde med Syddansk Universitet. På Nyremedicinsk Afdeling Y er hovedparten af alle speciallæger tilknyttet selvstændig forskning.

Forskningsenheden består af

 • Claus Bistrup, professor og forskningsleder
 • Martin Tepel, professor
 • Minnie Sarwal, adjungeret professor, University of California San Fransisco
 • Karen Detering, adjungeret associate professor, Advance Care Planning Australia
 • Henrik Dimke, professor, IMM Syddansk Universitet
 • Alexandra Scholze, lektor
 • Hanne Agerskov klinisk sygeplejeforsker og lektor
 • Hans Dieperink, klinisk lektor

 • Helle Thiesson, klinisk lektor

 • Jan Carstens, klinisk lektor

 • Gitte Rye Hinrichs, post.doc.

Herudover er der i Forskningsenhed yderligere ansat tre projektsygeplejersker, to bioanalytikere, en forskningslaborant og en forskningssekretær.

På Nyremedicinsk Afdeling forsker vi for at sikre patienterne den til en hver tid bedst mulige behandling, og der kommer hele tiden nye områder til.

Forskningsområder

Nedenfor har vi anført de særlige forskningsområder, vi i afdelingen altid har fokus på:

 • Transplantationsforskning
 • Kronisk uræmi, diabetes og metaboliske forstyrrelser
 • Nyredonation
 • Sygeplejeforskning
 • Kroniske nyresygdomme - og kardiovaskulære risikofaktorer
 • Kronisk dialyse
 • Vitamin D, Klotho, FGF 23 og Fibolin

Ph.d. afhandlinger

Herunder ses en oversigt over de senest publicerede ph.d. afhandlinger:

Ph.d. forsvar Afdeling Y/KI/Institut f Kardiovaskulær og Renal forskning

 • Line Mortensen (læge); The effect of spironolactone on calcineurininhibitor induced nephrotoxicity: the SPIREN trial
 • Charlotte Nielsen (sygeplejerske); The Kidney Transplantation Process – a participatory design study to explore patient involvement and how telehealth can support kidney recipients.
 • Subagini Nagarajah (læge); Role of endogenous intronic antisense lon non-coding RNA for early and long term allograft function.
 • Gitte Rye Hinrichs (læge); "Blodtryksregulering hos nyretransplanterede - betydningen af saltindtag og serinproteaser i urinen"
 • Sune Skov-Jeppesen (læge); "Safety and effect of low-intensity extracorporeal shockwave therapy in diabetic kidney disease"
 • Ying Lui (læge); "Regulation of syndevan-4-dependent expression of transient receptor potential canonical type 6 (TRPC6) channels in prodocyte RhoA-dependent pathway"
 • Shengqiang Xia (læge); "Silencing of syndecan 4 protects kidney podocytes from diabetic injury"
APPFWU02V