Skip til primært indhold

Aktiv patient og pårørendeinddragelse i forskning kræver gode relationer

Ph.d. studerende Anne Wettergren Karlsson og forskningsven Bjarne Ledet Larsen kommer med gode råd til, hvordan man som forsker og patient og pårørende kan skabe et fremtidigt samarbejde om forskningen.

-Det er vigtigt, at forskerne og de sundhedsansatte hjælper brugerne med at komme på banen. Det er noget af det, som har fungeret rigtig godt i mit og Annes samarbejde. Bruger-forskersamarbejder er en del af fremtiden og løsningen på et bedre, stærkere og mere brugerorienteret sundhedsvæsen; fortæller @Bjarne Ledet Larsen, som er medlem af brugerrådet i Enheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet og forskningsven på Odense Universitetshospital.

Bjarne har i samarbejde med ph.d. studerende Anne Wettergren Karlsson, som er tilknyttet Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P),  samt Enheden for Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser på Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet, udarbejdet en artikel til Sygeplejevidenskab.dk, om hvordan sundhedsprofessionelle kan inddrage patienter- og pårørende i forskningsprocesserne. Du kan læse mere på SDU’s hjemmeside om, hvilke råd som de kommer med til forskere og patienter og pårørende, der ønsker at indgå samarbejde sammen.

Og samarbejdet kræver noget: ifølge Anne; - Kontakten mellem forsker og bruger kræver et helt basalt pædagogisk relations-arbejde. En god og tillidsfuld relation kræver både tid og respekt. Hun fortsætter; - Det er dog også væsentligt at kigge nærmere på de understøttende rammer for samarbejdet. Det har vi også beskrevet i vores artikel. Det er for eksempel tid, sted og økonomi. Forskeren får løn for sit arbejde, mens brugeren kan ende med at betale både for transporten og med sin tid.

På OUH og Klinisk Institut har man siden 2016 inddraget patienter og pårørende i forskningen. I forlængelse af nuværende forskningsstrategi har man arbejdet på at få igangsat flere forskningssamarbejder med aktiv inddragelse af patienter og pårørende. Derfor igangsatte man også i 2021 forskningscenteret ForSa-P, som har til formål at sikre en større inddragelse af patienter og pårørende i forskningsprocessen.

På OUH er vi hele tiden interesseret i at høre om erfaringerne fra samarbejdet med patienter og pårørende. Du kan læse om nogle af disse erfaringer her på siden.

APPFWU01V