Skip til primært indhold

Forskningsenheden på SAF

Forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn blev etableret i efteråret 2016. Formålet med forskningsenheden er, at Sygehusapotek Fyn via forskning skal bidrage aktivt til forbedring af lægemiddelbehandling og –håndtering, så det kommer patienter, sundhedsprofessionelle og samfundet til gode. Dette gøres gennem udvikling, gennemførsel og formidling af resultater fra forskningsprojekter.

Hvad arbejder forskningsenheden med?
Forskningsenheden arbejder primært indenfor to hovedområder: sektorovergange og afmedicinering (engelsk: deprescribing). Sidstnævnte udgør enhedens nuværende hovedfokus som en del af ODIN (Odense Deprescribing Initiative), et samarbejde mellem fem forskningsenheder på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Derudover arbejder forskningsenheden med forskellige andre emner inden for klinisk og sundhedsvidenskabelig forskning.

Inden for området sektorovergange arbejder forskningsenheden på en række projekter, der har til formål at nedbringe de lægemiddelrelaterede fejl, der ofte opstår under og efter udskrivelse af patienter fra sygehuset. Et af enhedens største projekter, OPTIMIST-studiet, har vist, at en intervention af kliniske farmaceuter kan forebygge hver 12. genindlæggelse på sygehuset. Opfølgende projekter har arbejdet med hvordan sygehuslæge og praktiserende læge kan tale sammen omkring den videre lægemiddelbehandling, når ældre patienter udskrives fra sygehuset. På nuværende tidspunkt fokuserer enheden på at forstå og optimere overgangen mellem hospital og de midlertidige døgnophold / akutpladser i kommunalt regi.  

Inden for området afmedicinering fokuserer enheden særligt på at optimere behandlingen blandt de ældste og mest sårbare patienter. Forskningsenheden har grundlagt og indgår i ODIN, en samarbejdskonstruktion der omfatter klinisk farmaci, geriatri, almen medicin, registerforskning og klinisk farmakologi. Enheden har udgivet en lang række studier inden for dette område, særligt i forhold til holdninger og barrierer blandt både patienter og sundhedsprofessionelle ift. afmedicinering. I øjeblikket kører afdelingen et stort randomiseret forsøg for at teste en afmedicineringsintervention. Enheden var værter for den første internationale konference om afmedicinering, ICOD, som blev afholdt i september 2022 i Kolding, og enheden stiftede og driver forskningsnetværket NERD (Network of European Researchers in Deprescribing).

Forskningsenhedens arbejde understøttes af et forskningsudvalg og er beskrevet i en forskningsstrategi.

Hvem sidder i forskningsenheden?

Carina Lundby Olesen

Adjunkt, farmaceut, leder af forskningsenheden

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Anton Pottegård

Professor, farmaceut

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Trine Graabæk Hansen

PostDoc, farmaceut

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Camilla Puggaard Lynnerup

PostDoc, farmaceut

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Emma Bjørk Olsen

Ph.D.-studerende, farmaceut

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Hanin Harbi

Ph.d.-studerende, farmaceut

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Lene Ravn-Nielsen

Farmaceut (50% forskningstid)

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


Malene Svoldgaard Poulsen

Farmaceut (50% forskningstid)

Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn


APPFWU02V