Skip til primært indhold

Forskning på Klinisk Immunologisk Afdeling

Læs om forskningen på Klinisk Immunologisk Afdeling

Afdelingen har et internationalt forskningsmiljø og samarbejder videnskabeligt med en række kliniske afdelinger og forskere inden for mange forskellige områder omfattende immundefekter, SARS-CoV2 (COVID19), hepatitis, transfusionsmedicin, autoimmune sygdomme og immunterapi af cancer. Afdelingen leder et eliteforskningscenter (CITCO), som forsker i nye behandlingsmuligheder for patienter med leukæmi og lymfekræft (såkaldt CAR T-celleterapi).

Læs mere på forskningsenhedens hjemmeside under Syddansk Universitet.

APPFWU01V