Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indvandrermedicinsk klinik

Adresse Indvandrermedicinsk Klinik
Infektionsmedicinsk Afdeling Q
J. B. Winsløws Vej 4, indgang 1, 6. sal
5000 Odense C
Telefon 6541 3251
SKS-nummer 4202363
Lokationsnummer 5790002006159
Sektionsledelse Overlæge Charlotte Sølver Rehling
charlotte.rehling@rsyd.dk
Telefon 2184 9291. 
Overlæger med speciale Professor, overlæge Morten Sodemann
E-mail: morten.sodemann@rsyd.dk
Praksiskonsulent  
Behandlingsspektrum Målgruppe:
Patienter med anden etnisk baggrund med komplicerede helbredsproblemer, hvor problemstillingen er kompleks og sammensat. Typisk har patienterne mange somatiske og psykiske symptomer og er tidligere forsøgt udredt og behandlet hos mange speciallæger og sygehusafdelinger.
Vi rådgiver dog meget gerne om patienter fra resten af regionen, som vi også kan se kortvarigt i klinikken.

 

Formål og indhold:
Vi gennemgår patienternes somatiske, psykiske og sociale problemer. Vi iværksætter og koordinerer udredning og behandling, hvor det er relevant, og hvor det er en fordel, at dette foregår i sygehusregi frem for i almen praksis.
Formålet er at give en særlig sårbar gruppe patienter samme mulighed for udredning og behandling som andre. Samtidig er formålet at sørge for, at udrednings- og behandlingsforløbet foregår hensigtsmæssigt for at undgå unødig belastning af involverede sygehusafdelinger og speciallæger. Endvidere er formålet at lære patienterne at bruge sundhedsvæsenet hensigtsmæssigt fremover.

 

Henvisningsprocedure:
Patienter kan henvises fra alment praktiserende læge og andre læger, herunder sociallæger, og fra sygehusafdelinger. Det foretrækkes, at henvisningen sendes fra alment praktiserende læge, da udredning og behandling på Indvandrermedicinsk Klinik foregår i samarbejde med egen læge.
Henvisningen bør begrundes og ikke blot have form af en kopi af egne journalnotater eller af andres epikriser. Henvisningen skal så vidt muligt indeholde alle følgende oplysninger:

  • På hvilken måde denne patients problemstilling er kompleks og sammensat
  • Resumé af tidligere udredning
  • Pågående udredning og aktuelle henvisninger
  • Aktuel medicin
  • Sociale forhold, herunder tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Oprindelsesland
  • Modersmål, og hvorvidt der er behov for eller ønske om tolk
  • Telefonnumre, både fastnet- og mobilnummer, og også gerne på pårørende
  • Egen læges ”bagomnummer”
  • Kopi af alle epikriser, inkl. fra privatpraktiserende speciallæger, samt for eksempel beskrivelser af billeddiagnostik bedes tilsendt sammen med henvisningen. (Dog ikke epikriser fra Odense Universitetshospital)

Patienter, der visiteres til Indvandrermedicinsk Klinik, vil modtage et indkaldelsesbrev 2-4 uger før første samtale. 

 

Varighed og forløb:
Et typisk forløb indebærer en indledende samtale med læge og sygeplejerske inkl. blodprøvescreening, efterfulgt af flere læge- og/eller sygeplejesamtaler. Ved behov, kan der også indgå samtaler hos socialrådgiver. Det typiske forløb afsluttes efter 6 måneder med en lægesamtale. Afhængig af problemstillingen kan forløbene være kortere eller længere. Hjemmebesøg kan forekomme.
Kopi af journalnotater sendes til egen læge efter hver samtale.

 

Andet:
Patienter kan konfereres ved henvendelse til en af klinikkens læger. Dette gælder også patienter, som ikke er henvist til Indvandrermedicinsk Klinik.

Ambulanttilbud Indvandrermedicinsk Klinik ser kun ambulante patienter.

Senest fagligt revideret: 15-02-2021


Siden er sidst opdateret: 15-02-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring