Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Palliativt Team Fyn

 

Adresse

Palliativt Team Fyn - Odense
Odense Universitetshospital
Kløvervænget 19, indgang 93, 7. sal
5000 Odense C


Palliativt Team Fyn - Svendborg
Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 8 D, 2. th .
5700 Svendborg

Telefon

6541 3950

SKS-nummer 4202269
Lokationsnummer 5790000210084
Overlæger
Praksiskonsulent

Mona Sommer Rasmussen

 

Palliativt Team er et tværfagligt team, der tilbyder specialiseret palliativ indsats på Fyn og øer

til patienter med livstruende sygdom samt deres

pårørende. Der kan tilbydes tværfaglig indsats, hvor

målet er at fremme livskvaliteten og lindre

symptomer

Teamet udgøres af følgende fagpersoner

Læger, sygeplejersker, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeuter, koordinator for frivillige,

præst og sekretærer. Der er desuden tilknyttet

praksiskonsulent

Hvad kan teamet tilbyde?
 • Rådgivning af primære behandlere om specifikke patienter eller generelle problemstillinger.
 • Tværfaglig vurdering af patienter med behov for specialiseret palliativ indsats.
 • Undervisning og deltagelse i forskning og kvalitetsudvikling af det palliative område.
 • Supervision af behandlere omkring en patient eller grupper af behandlere.
 • Der er udviklet en medicinkasse "Tryghedskassen" , som indeholder medicin og utensilier til anvendelse i terminale patienters sidste levedøgn.
 • Lymfødembehandling til uhelbredeligt syge patienter i eget hjem
Hvem kan henvises?

Patienter med livstruende sygdom og behov for specialiseret palliativ indsats. Patienten skal

acceptere henvisning til teamet og være informeret

om sin sygdom.

Hvem kan henvise? Patienten kan henvises af egen læge eller en hospitalslæge. Ved henvisning fra hospitalslæge
bør dette ske i samråd med egen læge.
Hvordan henvise?

Elektronisk henvisning.
Udover patientens stamdata ønskes flest mulige oplysninger:

 • Problemstillinger.
 • Kort sygdomsresumé.
 • Medicinliste.
 • Familiære/sociale situation.
 • Er der ansøgt om terminaltilskud til lægemidler i Lægemiddelstyrelsen?
 • Er der fremsendt terminalerklæring (LÆ 165) til kommunen?
 • Hvilken hjælp er etableret?
Hvad sker der efter henvisning?

Henvisningen vurderes inden for en til to arbejdsdage efter modtagelsen. Tid til indledende samtale med patient og pårørende bliver fremsendt inden for få dage herefter.

 

Første hjemmebesøg tilstræbes afholdt i løbet af en til to uger efter modtagelse af henvisning, såfremt det er relevant og muligt med deltagelse af hjemmesygeplejerske og egen læge.

 

Hjemmesygeplejerske og egen læge bliver informeret elektronisk om dato for første hjemmebesøg.

 

Journalnotater vil blive fremsendt til egen læge og eventuelt henvisende læge. Teamet vil gerne informeres om medicinændringer og andre relevante tiltag foretaget af egen læge.

Konsultation Teamet kan konsulteres vedrørende specifikke eller generelle problemstillinger inden for det palliative område. Teamet kan kontaktes telefonisk eller elektronisk.

 

Senest fagligt revideret: 10-03-2016

 

Mere information

Oversigt over teamets patientinformationer

Alvorligt syge og døende - pjece til patienter og pårørende


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring