Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

F - Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F

Specialistrådgivning for almen praksis Først og fremmest henviser vi til faglig sparring/rådgivning med speciallægepraksis (ØNH) såvel som at patienter først og fremmest ses i speciallægepraksis og henvises derfra til sygehusregi.
Skulle der trods kontakt til speciallæge i praksis (ØNH) være behov for yderligere, er praktiserende læge velkommen til at kontakte os på en af to måder:
• Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
• Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os.
 
Adresser

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C

 

Øre-Næse-Halsafdeling FS
Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg

Telefon Odense:
 • Ambulatorium: 6541 2805
 • Operationsgang: 6541 2805
 • Sengeafsnit F2: 6541 2802
 • Høreklinik: 6541 2536

 

Svendborg:

 • Sekretariat, telefon 6320 2127 og 6320 2128, 6320 2048
 • Ambulatorium (telefontid kl. 7.45-08.30 og kl. 14.45-15.00), telefon 6320 2159
SKS-nummer 4202200.
Lokationsnummer 5790000184408.
Afdelingsledelse Odense
 • Ledende overlæge Jens Højbjerg Wanscher
 • Oversygeplejerske Vibeke Tilgaard Jensen

Svendborg

 • Koordinerende overlæge Michael Dalstrøm

Høreklinikken

 • Daglig leder Rikke Schnack-Petersen
 • Daglig leder Tina Storm Larsen
Overlæger

Jens Højberg Wanscher, 6541 1649, ledelse, cochlear implant, ørekirurgi, BAHA; svimmelhed.

Christian Godballe, 6541 2800, cancerkirurgi, forskningsleder, ansvarlig for operationer (Odense).

John Jakobsen, næse-, bihule- og cancerkirurgi.
Helle Døssing, halskirurgi, ansvarlig for medicinstuderende.

Anette Drøhse Kjeldsen, næsekirurgi, mb. Osler, forskning, ansvarlig for ambulatorier (Odense)

Ågot M. Grøntved, vicestudieleder, audiologopædi.
Christian Faber, ørekirurgi, cochlear implant, BAHA.
Mette Bay, halskirurgi, ultralyd.
Kristine Bjørndal, kræftpakke, cancerregistrering, halskirurgi.
Anders Rørbæk Madsen, hoved- og halskirurgi.

Camilla Slot Mehlum: foniatri, fonokirurgi, næse- og bihulekirurgi, CLE-test, verbal dyspraksi, Botolinum-toxin behandling.
Peter Darling, halskirurgi, skopier, næsekirurgi, bihulekirurgi, robotkirurgi.
Bahareh Philipsen, uddannelsesansvarlig Odense, foniatri, FEES-ST, næse- og bihulekirurgi.
Gita Jørgensen, næsekirurgi, bihulekirurgi, foniatri.
Michael Dahlstrøm, uddannelsesansvarlig Svendborg, mellemørekirurgi, cochlear implant, svimmelhedsambulatorium, daglig leder Svendborg ØNH.
Bjarne Bakke Hansen, næse- og bihulekirurgi.

Rikke Schnack-Petersen, daglig leder høreklinikken

Jesper Hvass-Schmidt, forskning, høreklinikken

Henrik Bo Poulsen, uddannelsesansvarlig høreklinikken

Afdelingslæger

Henrik Lind

Bibi Lange

Viveque Egsgaard

Marie Westergaard-Nielsen

Emilija Miskiene

Armin Jafari

Max Rohde

Praksiskonsulent Herdis Bohn Olesen Brødbæk
Behandlingsspektrum

Lidelser, der kræver kirurgisk behandling inden for øre-, næse- og halsområdet. Desuden akutte indlæggelser af patienter med medicinske lidelser indenfor øre-, næse- og halsområdet (akutte vejrtrækningsproblemer, akut blødning, svære halsinfektioner, fremmedlegeme i spiserør m.m.).
Patienter med svimmelhed bør primært ses hos egen læge eller egen ørelæge.

Hørelidelser behandles primært hos praktiserende ørelæge, hvorfra de kan henvises. 

Årligt indlægges cirka 3.500 patienter. Der ydes 20.400 ambulante ØNH konsultationer, 26.000 ambulante undersøgelse på høreklinikken. 4000 opereres i fuld bedøvelse. Indenfor ØNH udgør godartede hals- og strubelidelser 25 %. Næse-bihulelidelser 15 %. Ørelidelser 15 % og svulstsygdomme udgør cirka 30 %. Øvrige lidelser 15 %. 40 % af indlæggelserne er akutte eller subakutte.
Af hensyn til en rationel og ressourcebesparende afvikling af de henviste patienter ønsker afdelingen, at patienterne er undersøgt hos praktiserende speciallæge i otologi før henvisning. Patienter mistænkt for cancer prioriteres højt og der er ingen ventetid. Se forløbsbeskrivelse HOHC.

Ambulantkirurgi Følgende indgreb er eksempler på operationer, som ofte kan udføres som sammedagskirurgi i generel anæstesi:
 • Myringoplastikker.
 • Tympanoplastikker
 • Cochlear implant
 • Aures Alatae
 • Endoskopisk bihulekirurgi.
 • Ydre næsekirurgi
 • Direkte laryngoskopi
 • Tonsillektomi.
 • Adenotomi.
 • Trommehindetubulation.

I ambulatoriet udføres desuden mindre indgreb i lokalanæstesi så som arteria temporalis biopsi, reposition af visse næsefrakturer, eksstirpation af mindre hudtumorer etc.

Ambulatorium Afdelingen har lukkede ambulatorier, hvortil patienterne visiteres enten fra praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme eller anden hospitalsafdeling.
Alle ambulante patienter bør primært visiteres til praktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme, med mindre det er oplagt, at patienten kræver hospitalsbehandling.
Ambulatoriet fungerer som forundersøgelses- og efterundersøgelses ambulatorium. Der er årligt ca. 46.000 ambulante konsultationer.
I samarbejde med CKV og Odense Kommune drives Foniatrisk Ambulatorium for patienter med stemmelidelser.
Svendborgafsnittet har regionsfunktion for svimmelhedspatienter, samt ØNH lidelser på hovedfunktion hvortil patienter henvises fra praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme.

 Senest fagligt revideret: Juni 2021


Siden er sidst opdateret: 31-08-2021 af Odense Universitetshospital.



Tilgængelighedserklæring