Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

FAM - Fælles Akutmodtagelse

Specialistrådgivning for almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, da kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85
Adresse Fælles Akutmodtagelse, FAM
OUH Odense
Kløvervænget 25, Indgang 65
5000 Odense C
Telefon Indlæggelser fra primærsektor:
3057 6842/7166 til Flowmaster vedrørende medicinske patienter.
6541 1885 til omstillingsbordet vedrørende alle andre patientkategorier. Man beder så om bagvagten fra relevante speciale.
E-mail

Sikker digital post - for offentlige myndigheder
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus, bliver automatisk sendt som sikre e-mails. Som offentlig myndighed, kan du kan derfor sende personfølsomme oplysning til os på  ode.fam@rsyd.dk

 

Sikker digital post - for ikke offentlige virksomheder
Log på din digitale post kasse via virk.dk på denne adresse: https://indberet.virk.dk/digital-post

SKS-nummer FAM: 4202430.
Lokationsnummer FAM: 5790001989743.
FAM-Daghospital: 5790001989736.
Afdelingsledelse
 • Ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 6541 2673/4768
 • Oversygeplejerske Charlotte Mose, telefon 6541 4769
Læger med speciale
 • FAM-D overlæge Jens Jørgen Frifelt, telefon 6541 1226
 • Uddannelsesansvarlig overlæge Sune Laugesen, telefon 2926 7690
 • Specialeansvarlig overlæge Henrik Ømark, telefon 2499 3916
Praksiskonsulent Kirsten Zwisler
Behandlingsspektrum Fælles Akutmodtagelse, OUH Odense er en fællesbetegnelse for flere forskellige funktioner. TraumeCenter, Skadestue, Modtagelse, Lægevagt Odense, FAM-Daghospital samt sengeafsnit.
Ingen patientforløb i den akutte fase ses primært af yngste læge!

Følgende hovedgrupper af patienter modtages:

 1. 112-kald med og uden lægeassistance præhospitalt, Indgang 65 (TraumeCenter).
  a. undtagen gravide efter 16. uge, patienter til KARMA og "medicinske" og kirurgiske børn. Disse patientkategorier modtages på henholdsvis afd. DO, afd. B og H.C. Andersens Børne- og Ungehospital.
  b. Patienter til afdelingerne R, X, Y, E, F, I meldes til pågældende bagvagt og modtages som hovedregel direkte i den pågældende afdeling.
 2. Liggende patienter til akut indlæggelse på afdelingerne A, O, DG, N og AMA-afdelingerne (J, G, S, C, M og Q) samt uspecifikke medicinske patienter. Indgang 65 (TraumeCenter).
 3. Patienter til Lægevagt Odense (særlig ordning, som FAM ikke administrerer). Indgang 64. (Skadestue - Lægevagt).
 4. Akutte patienter til andre afdelinger på OUH Odense modtages efter aftale mellem indlæggende læge og modtagende afdeling. Husk i disse situationer at spørge, hvor patienten skal modtages. Kontaktinformation: OUH's omstillingsbord.
Alle patienter til FAM skal ind igennem én af de to nævnte indgange. Man kan således ikke indlægge direkte i FAM's sengeafsnit. Patienter, der selv transporterer sig til FAM, skal henvende sig ved Skadestuens informationsskranke, Indgang 64.
Visitation foregår via henvendelse til pågældende specialafdelingers bagvagt, idet indlæggelse i den medicinske sektor i FAM foregår samlet hos "Flowmaster".
I sengeafsnittet indlægges patienter, som forventes udskrevet inden for 48 timer. Visitationen til disse senge er en intern procedure, som henvisende læge ikke skal forholde sig til.
Når patienterne udskrives fra FAM, får de udleveret dansk information vedrørende indlæggelsen (Information til patienten) samt kopi af epikrisen, samtidig med at denne sendes til indlæggende og egen læge.
Der skal således komme epikriser på patienter, som er vurderet og behandlet af afdelingerne M, C, S, G, J, Q, A, O, N og DG.
Ambulanttilbud FAM-D (Medicinsk Daghospital):
Videreført for at understøtte tidlig udskrivelse og konvertering af potentielle indlæggelsesforløb til subakutte forløb. Der modtages ikke henvisninger til elektive forløb, der hører hjemme i specialeambulatorier.
Det er målsætningen, at patienter, der triageres "grønne", søges konverteret til FAM-D-forløb via primær speciallægevurdering.
Patienter mistænkt for DVT/lungeemboli visiteres primært til FAM-D.
Patienter til FAM-D-forløb visiteres via henvendelse til "Flowmaster" i FAM.

Senest fagligt revideret: 20-12-2019


Siden er sidst opdateret: 25-05-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring